Sveriges Kommuner och Landsting

Ny chef för SALA IDA

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 13:14 CEST

Åsa Ehinger Berling är ny VD för SALA IDA AB som är Sveriges Kommuners och Landstings organ för biståndsarbete. Åsa Ehinger Berling arbetade tidigare på avdelningen för ekonomi och styrning på Sveriges Kommuner och Landsting.

Den 1 augusti tillträdde Åsa Ehinger Berling tjänsten som VD för SALA IDA. Åsa har de senaste fem åren framförallt arbetat med att samordna Sveriges Kommuners och Landstings arbete gentemot Ansvarskommittén. Tidigare arbetade Åsa under ett antal år på dåvarande sektionen för tillväxt och regional utveckling och 1995-97 var hon Landstingsförbundets brysselrepresentant.

Åsa ska även i fortsättningen arbeta med regionfrågan i Ansvarskommitténs kölvatten och hon ingår i det team som erbjuder förbundets medlemmar stöd i den fortsatta regionbildningsprocessen.

SALA IDA:s huvuduppdrag är att:

* stödja utveckling av lokal självstyrelse och lokal demokrati i utvecklings- och transitionsländer
* stödja samverkan mellan kommuner och landsting/regioner i Sverige och deras motparter i andra länder
* stödja den direktvalda lokala och regionala nivån i arbete med effektivisering och utveckling av verksamheten

För mer information: Åsa Ehinger Berling VD SALA IDA, 08-452 78 14 eller www.salaida.se