Sandvik AB

Ny chef för Sandvik Hard Materials

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 11:40 CEST

Tom Erixon har utsetts till chef för produktområde Sandvik Hard Materials och medlem i Sandvik Toolings ledningsgrupp från den 1 oktober 2003.

Sven Flodmark tillträder från samma datum en ny befattning för affärsutveckling inom Sandvik Tooling och kvarstår i ledningsgruppen för Sandvik Tooling.

Peter Larson kommer att överta ansvaret som CIO parallellt med sina uppgifter som CFO och blir därmed styrelseordförande för de båda databolagen Sandvik Systems Development och Sandvik Information Technology.

Sandviken den 10 september 2003
Sandvik AB; (publ)

Ytterligare information kan erhållas av Anders Thelin, chef för Affärsområde Sandvik Tooling, tel 026-26 63 84

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfritt stål, speciallegeringar, högtemperaturmaterial och processystem. Koncernen har 37 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor.