Stora Enso AB

Ny chef för Stora Enso Transport och Distribution

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2003 13:02 CEST

Lars-Gunnar Almryd har utsetts till Senior Vice President, Stora Enso Transport och Distribution från och med 1 juni 2003. Han kommer att vara baserad i Stockholm och rapportera till Petri Wager, Executive Vice President, Marknadstjänster. Han efterträder Per-Olof Wedin, som nyligen utsetts till Senior Vice President med ansvar för obestruket journalpapper och massa i division Tryckpapper.

Lars-Gunnar Almryd (38) är för närvarande produktionschef vid Hylte Bruk. Han anställdes i koncernen 1990.

För ytterligare information, v g kontakta:
Lars-Gunnar Almryd, SVP, Transport och Distribution, tel +46 345 19 240
Petri Wager, EVP, Marknadstjänster, tel +44 20 7016 3120

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har cirka 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.