Vägverket

Ny cirkulationsplats i Flen

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 09:30 CEST

Den 11 augusti börjar Vägverket Region Mälardalen och Flens kommun att bygga om korsningen mellan Brogatan (väg 681) och Kungsvägen (väg 55) i Flen till en cirkulationsplats. Dessutom blir det en del förbättringar för gång- och cykeltrafiken i området. Vägverket Produktion är entreprenör och utför arbetena som ska vara klara den 7 november.

Cirkulationsplatsen byggs för att öka framkomligheten, men också för att förbättra trafiksäkerheten. Risken för att skadas allvarligt vid en olycka i en cirkulationsplats är mindre än i en vanlig korsning.

I entreprenaden ingår också att bredda gång- och cykelvägen mellan Loftet och Änglundavägens förlängning. Dessutom byggs en ny gång- och cykelväg från Loftet fram till Ekliden. Vid kiosken mitt emot vägstationen samt vid Ekliden byggs gångpassager, dvs Kungsvägen smalnas av för att underlätta för gående att ta sig över vägen.

- Arbetet innebär oundvikligen ganska kraftiga trafikstörningar. Trafikanterna får räkna med att det blir mycket trångt, nedsatt hastighet samt personal och maskiner på vägen, berättar Per Ahlénius, projektledare på Vägverket Region Mälardalen.

Trafiken kommer att kunna passera bygget hela tiden, men under vissa arbetsmoment kan bara ett körfält i taget passera. Gående och cyklister får mycket svårt att ta sig förbi arbetsplatsen, framförallt när breddningen av gång- och cykelvägen pågår. Vi rekommenderar därför gående och cyklister att välja andra vägar.

När gång- och cykelvägen fram till Ekliden byggs blir det en del sprängningsarbeten på sträckan, framförallt vid OKQ8-macken. Det är relativt små mängder berg och arbetena tar maximalt ett par dagar. De som bor närmast kommer att få information i brevlådan om vilka dagar sprängning sker.

- Jag hoppas att trafikanter och närboende har överseende med störningarna och tar det försiktigt förbi arbetsplatsen. När vi är klara kommer trafiken att flyta bättre och korsningen blir säkrare, säger Per Ahlénius.

För ytterligare information kontakta Per Ahlénius, projektledare på Vägverket Region Mälardalen, telefon 070-643 70 70 eller 016-15 70 31.