Vägverket

Ny cirkulationsplats vid infarten till Skavsta flygplats

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2003 13:41 CEST

Den 11 augusti börjar Vägverket Region Mälardalen bygga om korsningen mellan väg 52 och väg 627 till en cirkulationsplats. Korsningen flyttas samtidigt ca 70 m västerut för att få en bättre anslutning mellan vägarna. Peab är entreprenör och arbetena ska vara klara till den 7 november.

Den ökade verksamheten på flygplatsen innebär att biltrafiken i korsningen har ökat. Cirkulationsplatsen byggs för att öka framkomligheten, men också för att förbättra trafiksäkerheten. Risken för att skadas allvarligt vid en olycka i en cirkulationsplats är mindre än i en vanlig korsning.

- Arbetet innebär oundvikligen en del trafikstörningar, så trafikanterna får räkna med att det blir trångt, sänkt hastighet samt maskiner och personal på vägen, berättar Per Ahlénius, projektledare på Vägverket Region Mälardalen.

På väg 52 kommer ett körfält i vardera riktningen att vara öppet under i stort sett hela byggtiden. När det blir dags att asfaltera kommer trafiken troligen bara att kunna passera i en riktning i taget. Trafiken på infarten till flygplatsen (väg 627) påverkas också av vägarbetet till viss del.

- Jag hoppas att trafikanterna har överseende med störningarna och tar det lugnt förbi arbetsplatsen. När vi är klara kommer trafiken att flyta bättre och korsningen blir säkrare för trafikanterna, säger Per Ahlénius.

För ytterligare information kontakta
Per Ahlénius, projektledare på Vägverket Region Mälardalen telefon 070-643 70 70, 016-15 70 31