CSC Sverige AB

Ny CSC-undersökning visar att lönsamhet rankas som det viktigaste skälet till innovation

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 10:10 CET

Enligt en undersökning genomförd av CSC anser svenska företag att framgångsrika innovationer definieras av hur mycket vinst de ger företaget. Majoriteten av de 13 svenska börsnoterade företag i undersökningen ser innovation som ett viktigt verktyg när det gäller att etablera en ökad konkurrenskraft på marknaden. Den kvalitativa undersökningen omfattar globala företag såsom Ericsson, Saab och Electrolux.

Studien, med titeln ”Tackling Innovation”, utfördes under april och maj av IT-leverantören CSC i samarbete med tekniska institutet vid Linköping Universitet. Syftet med rapporten var att undersöka det aktuella läget för hur innovation sköts i stora svenska produktutvecklingsföretag. Enligt undersökningen definieras en lyckad innovation främst av hur mycket vinst den ger företaget.

– För oss är det ganska enkelt. En lyckad innovation är lönsam, säger Mats Ekblad, Program Director, Consumer Innovation Program, på Electrolux.

Undersökningen visar att andra viktiga skäl till innovation var att bidra till den tekniska utvecklingen och att leda utvecklingen av tekniska lösningar.

– Vi är ett företag som har en mycket snabb teknisk utveckling, och för att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste vi sikta på tekniskt ledarskap. Detta kräver kontinuerlig innovation, säger Gustav Brismark, Vice President Patent Strategy och Portfolio Management på Ericsson.

Studien visar att det, även i ett tufft ekonomiskt klimat, inte fanns några tydliga tendenser på att satsningen på innovation skulle minska, snarare tvärtom då många företag mobiliserar sin verksamhet för ökade innovationsinsatser.

– Vi tror att en stor del av vår framgång är relaterat till att vara innovativa. Vi har skapat nya produkter och de har blivit oerhört viktiga för vår tillväxt, säger Jan Olsson, Vice President Research and Development på Autoliv.

– När CSC inledde denna studie var syftet att ge en grund för förståelsen av hur innovation sköttes i stora svenska företag, men också ge insikt i vad som påverkar innovation. Vi anser att resultaten av studien bidrar till den pågående forskningen och kunskaperna om innovation, säger Håkan Ozan, Innovation Manager på CSC och projektledare för denna studie.

Den fullständiga innovationsrapporten finns på vår svenska hemsida: www.csc.com/se

Om CSC

CSC är ett av världens ledande globala IT-tjänsteföretag med cirka 92 000 medarbetare världen över. CSC hjälper företag, organisationer och myndigheter att med hjälp av teknologi effektivisera sina verksamheter. CSC hade intäkter om 16 miljarder dollar under 12-månadersperioden fram till och med den 2 oktober 2009. CSC Sverige med huvudkontor i Stockholm etablerades 1994 och har idag cirka 700 medarbetare i fem städer. CSC har expertkompetens inom strategisk konsultation, systemintegration, systemutveckling, e-business, informationssäkerhet och outsourcing. CSCs kunder finns främst inom branscherna bank och försäkring, flygindustri, telekom, tillverkningsindustri, offentlig sektor och försvarsindustri. www.csc.com/se.