Musik i Uppland

Ny dansföreställning: Polskans historia i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 10:35 CET

Dansare
Andreas Berchold
Magnus Samuelsson
Anton Schneider

Musiker
Petter Berndalen
Olof Misgeld

Koreografi

Martin Forsberg

Svensk folkdans på scen i helt ny och alldeles oväntad tappning. Så här skrev Svenska Dagbladet efter premiären i Gävle i helgen:

”Dansen växer som en obändig vacker kraft, omöjlig att hejda. … Föreställningen Polskans historia i Sverige tar sig bakom klichéerna och lyckas på allvar undersöka den folkliga dansens rötter och ursprung.”

RESiDANS är ett samarbete mellan tre län och är startpunkten för ett brett upplagt projekt för att lång­siktigt stärka folkdans och folkmusik. Ett arbete som involverar utbildningar, skolor, föreningsliv, arran­görer och professionella utövare.

Namnet RESiDANS är inspirerat av att före­ställ­ningen arbetas fram i residensform, dvs. att koreo­graf och dansare skapar föreställningen i den lokala miljö där den sedan ska spelas.

RESiDANS drivs av Musik i Uppland, Eric Sahlström Institutet, Musik Gävleborg, Folkmusikens Hus, Dans i Uppland, Folkteatern i Gävleborg, Musikkonser­va­toriet Falun, Musik i Dalarna, Scenkonst Dalarna och Dans i Dalarna med stöd av Statens Kulturråd.

Lördag 5 mars 15.00

Konserthuset, Sal B

Förköp
Uppsala Konsert & Kongress, 018-727 90 00

UNT Biljett, 018-478 10 70, biljett@unt.se

Ticnet 077-170 70 70, www.ticnet.se

Biljettpris

90 kronor + serviceavgift

Information

Musik i Uppland
Box 3106
750 03 Uppsala
Tel 018-17 19 20
Fax 018-17 19 30
info@miu.se
www.miu.se