Dell EMC

​Ny Data Lake-lösning från EMC ändrar spelplanen för Big Data

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2015 08:49 CET

Federation Business Data Lake levererar en komplett Enterprise-lösning för att nyttja Big Data som differentiering i sin organisation

EMC lanserar Federation Business Data Lake – en ny lösning som skapar bättre möjligheter för företag och organisationer att nyttja Big Data och analys av denna och på så sätt skapa förbättrad kund- och verksamhetsnytta. Med EMC:s nya lösning blir Big Data en konkurrensfördel och ett beslutsstöd för en rad olika branscher.

Sammanfattning:

  • Federation Business Data Lake är en ny lösning från EMC, Pivotal och VMware. Lösningen förenklar och möjliggör en snabb driftsättning av avancerad Big Data-analys och organisationer kan komma igång med Big Data och realtidsanalys på en vecka.
  • Lösningen hjälper organisationer att använda sina datamängder för att skapa bättre kundnytta eller konkurrensfördelar för att exempelvis fatta snabbare och mer träffsäkra affärs- och verksamhetsbeslut.

Federation Business Data Lake har utvecklats och integrerats av EMC, VMware och Pivotal där produkter, expertis och ekosystem sammanfogats till marknadens främsta lösning för att lagra, analysera, visualisera och integrera Big Data i organisations- och affärsmodeller. Lösningen hjälper organisationer att använda sina datamängder för att fatta snabbare och mer träffsäkra affärs- och verksamhetsbeslut för att skapa en större kundnytta eller nya konkurrensfördelar

Lösningen implementeras snabbt och tar bort den annars komplicerade uppgiften att bygga så kallade Data Lakes – stora lagringsmiljöer som samlar all Big Data som genereras i en organisations IT-miljö. Detta är en av flera Federation-lösningar där EMC, VMware och Pivotal kombinerar produkter, gemensam integration och expertis i en sammansvetsad lösning.

– I Sverige ligger vi i framkant när det gäller att anamma ny teknik. Digitalisering är just nu ett av det hetaste och högst prioriterade områdena, på både IT-agendan och på företagsledningens agenda. Att gå från analoga metoder och affärsmodeller till det digitala innefattar innovation och förändring av teknik, organisation och färdigheter hos medarbetarna. I dag löser vi alla tre av dessa måsten genom lansering av Business Data Lake, som tillsammans möjliggör snabb Big Data-analys, anpassade applikationer och utveckling av medarbetarna, säger Magnus Backman CTO på EMC Sverige och fortsätter:

– Inom flera branscher är det i dag otroligt viktigt att hänga med och ligga i framkant för att behålla sin relevans, och ett av de mest strategiska områdena är Big Data. Fram till nu har det varit komplicerat att bygga effektiva Data Lakes, vilket lett till att IT-avdelningen haft svårt att möta verksamhetens behov. Med dagens lansering blir det väldigt enkelt och konkret att komma igång.

Big Data är ett stor tillväxtområde, där kombinationen av data, dataströmmar och datakällor av olika karaktär skapar möjligheter för att bygga helt nya applikationer, insikter och tillämpningar. Tillväxtområdena är både traditionella, men framförallt, moderna applikationer där även datakällor som uppkopplade enheter och sensorer (sakernas internet) och ett stort urval av publika och sociala datakällor och flöden nyttjas i kombination med traditionella källor.

En effektiv Business Data Lake tillför tre kritiska funktioner:

  • Lagra: Lagrar strukturerad och ostrukturerad data för enskild och kombinerad analys, nyttjar multipla datakällor. Lagringen skalar gränslöst och interagerar sömlöst med analyslagret.
  • Analysera: Tillhandahåller modern datahantering och analysverktyg för alla kombinationer av analys såsom Hadoop-baserade, In-Memory, No SQL och Scale-out MPP.
  • Identifiera och agera: Tillhandahåller resultat av data till användare och applikationer i realtid för att snabbt kunna agera.

Federation Business Data Lake är en fullt utvecklad lösning som snabbt och automatiskt kan driftsättas, vilket möjliggör för IT-organisationer att anpassa sig efter verksamhetens behov. EMC Isilon förser lösningen med Data Lake Storage Foundation, vilket skapar optimal balans mellan kapacitet och prestanda. Analyslagret är helt virtualiserat med VMwaremed fördefinierad analys beroende på tillämpningsområde samt automatiserad driftsättning och konfiguration. Lösningens ”övre lager” bygger på Pivotal Big Data Suite och inkluderar obegränsat nyttjande av PivotalHD, som möjliggör sömlös integration och interoperabilitet med analysplattformar som SAS, Tableu med flera.

EMC levererar även ytterligare två Business Data Lakes för att erbjuda kunderna valet att integrera Hadoop-distributioner med Cloudera och Hortonworks.

Tjänster:
Till den nya lösningen erbjuder även EMC en rad tjänster som maximerar användningen av Big Data i verksamheten:

  • EMC Technology Onboarding Service är en komplett konsulttjänst för att installera och driftsätta lösningen, optimera analysmiljön och konfigurera och skräddarsy baserat på kundbehovet, som passar verksamheter som är redo att driftsätta Data Lakes.
  • EMC Proof of Value Service visar ROI på de specifika användningsområdena och passar för verksamheter som har användningsområdet klart för sig och vill implementera de senaste teknikerna och verktygen för Big Data-analys och applikationsutveckling.
  • EMC Big Data Vision Workshop hjälper till att definiera Big Data-strategin och affärsmålen samt prioriterar specifika användningsområden för verksamheter som har svårt att bestämma sig för hur de ska införa Big Data i sin affärsstrategi.
  • Education Services: Förutom de olika tjänsteerbjudandena ovan, erbjuder EMC utbildning och certifiering för att utveckla både grundläggande och avancerad förståelse för Big Data och Data Science samt ger den kompetens som krävs för både beslutsfattare och Big Data-användare.

Följ EMCs lansering av Federation Business Data Lake:

Tillgänglighet
Federation Business Data Lake kommer att finnas tillgänglig i april 2015 i speciellt utvalda länder, däribland Sverige.

Om EMC
EMC bygger informations- och virtualiseringsinfrastrukturer som hjälper människor och organisationer runt om i världen att frigöra kraften i sin digitala information. EMC:s erbjudande inom informationshantering - säkerhetskopiering, lagring, big data, arkivering, säkerhet,deduplicering, data federation och innehållshantering – hjälper våra kunder att ta sig till nästa nivå av informationshantering och leverera IT som tjänst som en del i sin resa mot molnet. För mer information, besök www.emc.com.