Konsumentverket

Ny databas för att komma åt oseriösa företag

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 10:15 CET

Tre myndigheter, som arbetar med konsumentskydd, kan nu snabbt och enkelt utbyta information med sina EU-kollegor. Konsumentverket KO, Finansinspektionen, och Läkemedelsverket är nu anslutna till en ny databas i Luxemburg. Den ska användas för att komma tillrätta med oseriösa företag, aktiva över gränserna. Från 1 februari ska även myndigheterna kunna bistå varandra med inspektioner på företag i respektive land.

Det blir allt vanligare att oseriösa företag vilseleder eller lurar konsumenter i flera länder. Det kan handla om marknadsföring av hälsoprodukter, finansiella tjänster etc. Den nya databasen, kallad Consumer Protection Cooperation System (CPCS) är därför ett välkommet verktyg för att lösa den här typen av problem på den gemensamma marknaden. Konsumentverket, som har tillsyn över en stor del av lagstiftningen på konsumentområdet, har utsetts till central kontaktpunkt för Sverige.

- Vi kommer att få stor nytta av databasen och har arbetat hårt för att säkerställa teknisk nätdrift och informationssäkerhet. Vi ser allt oftare hur bedragare agerar över gränserna, säger Håkan Sandesjö, tillförordnad Konsumentombudsman, KO.

Från 1 februari får KO rätt att genomföra inspektioner hos företag, även detta en anpassning av svensk lag till en EU-förordning. Via den nya databasen kan alltså myndigheter inom EU komma att be varandra om hjälp att inspektera företag i respektive land. I Sverige får dock inspektion endast göras efter att företaget ifråga har blivit informerat om det kommande besöket. Genom att överklaga till tingsrätten kan inspektionen fördröjas. KO är skeptisk till nyttan med den begränsade befogenheten.

- Det är främst oseriösa företag - bedragare - som vi skulle behöva ha möjlighet att inspektera, och i så fall göra inspektioner oanmält, säger Håkan Sandesjö.

Kontaktpersoner

Ann Lindh, Konsumentverket/KO, tel 054-19 40 23, e-post ann.lindh@konsumentverket.se
Mattias Grundström, Konsumentverket/KO, tel 054-19 40 33, e-post mattias.grundstrom@konsumentverket.se
Anna Wiwen-Carlberg, Finansinspektionen, tel 08-787 8015, e-post anna.wiwen-carlberg@fi.se
Sara Åström,Läkemedelsverket, tel 018-17 46 08, e-post sara.astrom@mpa.se

Läs mer

Tryggare att handla över gränserna i Europa

http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel_datum.asp?lngCategoryId=1204&lngArticleId=5045