Sundsvall Elnät

Ny databas förenklar elbilssverige och visar var laddare finns

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 09:35 CEST

Den svenska laddinfrastrukturen växer så att det knakar och samtidigt utvecklas tekniken
snabbt framåt. Därför lanserar Power Circle nu Laddinfra.se, en nationell
databas för den svenska laddinfrastrukturen. Databasen syftar till att göra det
enkelt att använda och ladda eldrivna fordon i Sverige, och på så sätt skapa
fler elbilister.  

Laddinfra.se är en öppen databas som bygger på ett beprövat koncept från Norge och som stöds av flera starka aktörer inom svensk E-mobility.

– Det här kommer vara till stor hjälp för oss som aktör då användarna kan
kommunicera med våra laddare och hitta dem lättare. Att elkraftsbranschens
intresseorganisation  Power Circle nu tar initiativet till att skapa en kvalitetssäkrad databas för den laddinfrastruktur, som i nuläget befinner sig i en kraftig expansionsfas, är nödvändigt! Vi ser
att dagens försäljning av eldrivnafordon har en stor tillväxt och bilisterna kommer
ställa krav på laddinfrastrukturen, säger Sundsvall Elnäts projektledare Daniel
Petrovic.

Så här säger Olle Johansson, VD för Power Circle, om
satsningen.

 – Laddning, och specifikt att hitta laddstationer, är en nyckelfråga för att öka de laddbara fordonens
användbarhet och konkurrenskraft. Genom att erbjuda en öppen databas där
information om publika laddstationer kan registreras och tillgängliggöras
hoppas vi kunna få än mer fart på elbilsintroduktionen.

 Men finns det inte redan databaser och karttjänster för laddstationer?

 – Jo, exempelvis har Fortum en egen databas och en karttjänst som visar just deras laddstationer. Det finns också användardrivna och bra initiativ som exempelvis uppladdning.nu. Men att
alla ska samla in sin egen information är inte hållbart i längden. Med
Laddinfra.se samlar vi all information i ett centralt nav och erbjuder nya
möjligheter som att till exempel visa realtidsinformation om laddstationerna.

Sammantaget innebär Laddinfra.se att befintliga karttjänster och appar kan förbättras, och att nya
tjänster kan utvecklas. Fortum är en av många aktörer som stödjer Laddinfra.se
eftersom databasen skapar nya möjligheter.

 Så Power Circle kommer inte att utveckla karttjänster och appar?

 – Nej, vi ser till att med hjälp av branschen och andra samla in och tillgängliggöra informationen i en
databas. Det är sedan upp till marknadens ideella och kommersiella krafter att utveckla de tjänster som ska brukas av slutanvändaren. Vi tror att det finns utrymme för många tjänster på området, inte minst i form av appar och webbtjänster.

Finns det några krav för att få ha med en laddstation i databasen?

 – Syftet är att samla in information om laddstationer, så det är endast uttag och utrustning särskilt
avsedd för laddning av elfordon som avses. Vi inkluderar också laddstationer med schukouttag då dessa fortfarande är viktiga för elbilister. Vi ställer dock krav på att laddstationerna ska vara publika eller semipublika för att få finnas i databasen.  

 Vad är nästa steg för dem som har en laddstation?

 – Databasen är färdig att ta emot information och flera aktörer som äger många laddstationer har redan lagt in dessa i databasen. Vi uppmanar nu alla som äger en publik laddstation
att registrera denna i databasen. I november ska databasen vara fylld med alla
publika laddstationer i Sverige och då kommer också ett antal tjänster som
använder informationen att lanseras, avslutar Olle Johansson.

www.laddinfra.se finns mer information om hur en laddstation
registreras i databasen och hur databasen kan användas för att skapa tjänster.
Alla, såväl företag som privatpersoner, har möjlighet att rapportera in
laddstationer. På Laddinfra.se publiceras löpande information om hur arbetet
fortskrider.

 Initiativet genomförs av Power Circle med stöd från ABB, Fortum, Garo, Jämtkraft, Falu Energi &
Vatten, Chargestorm, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Vattenfall, Elforsk,
Svensk Energi, Renault, Sundsvall Elnät, Volvo, Eniro och Öresundskraft.

 

För mer information, kontakta:

Olle Johansson, VD Power Circle AB, +46
(0)70-791 29 62, olle.johansson@powercircle.org

 Daniel Petrovic, Projektledare Sundsvall Elnät, +46
(0)70-104 07 59,
daniel.petrovic@sundsvallelnat.se

 

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, främst verksam inom områdena smarta nät, e-mobility och förnybar energi med ett 40-tal partnerföretag.

Sundsvall Elnät Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig
Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare.  

Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. 

Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.