EnvirohealthMatters

Ny datatjänst avslöjar kända hälsorisker

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 08:16 CET

EnvirohealthMatters lanserar nu en databaserad tjänst som gör det möjligt att rådfråga hittills oåtkomliga databaser om kemikalier. Toxxscan ger riskprofiler för livsmedel, kosmetika och rengöringsprodukter vilket gör det lättare att minimera användningen av kemikalier som medför redan idag kända risker för människors hälsa och miljö.

Sverige har nyligen antagit 16 nya miljömål varav ett är ”Giftfritt till 2020". Svenska EnvirohealthMatters och dess partner, Alliance for Natural Health International (baserat i Storbritannien) och Ramazzini Institutet (Italien), har utvecklat en unik databaseradtjänst – Toxxscan – som tillåter både konsumenter och tillverkare att enkelt komma åt uppgifter om kända hälsorisker genom ett brett spektrum av databaser. Hittills har dessa uppgifter använts främst av forskare och statliga tillsynsmyndigheter.

Toxxscan utvecklas av EnvirohealthMatters (icke vinstdrivande företag) i samarbete med Robert Verkerk PhD från The Alliance of Natural Health International (baserat i Storbritannien), Fiorella Belpoggi PhD och Dr Daniele Mandrioli från Ramazzini Institute (Italien), och som inkubator start-up inom Uppsala Innovation Centre (UIC) I Sverige.

Toxxscan påbörjar crowdfunding för att stödja den slutliga utvecklingen på Indiegogo 1 December 2015.

Vi har alla ett eget ansvar för våra liv. Det är väl känt att det är den stora blandningen av industriella kemikalier som vi är exponerade för, som utgör den största risken, inte enskilda kemikalier i isolering, säger Ingrid Franzon, ledare och grundare av Toxxscan.

Vi har också rätt att få veta allt som redan är känt om riskerna för kemikalier och denna information är idag inte löttillgänglig. Vi har utvecklat Toxxscan för att göra det möjligt för både konsumenter och tillverkare att återta kontrollen över både närmiljön och världsmiljön, fortsätter Ingrid Franzon.

En grupp av miljögifter som EU: s lagar håller på att fasa ut – men som konsumenter fortfarande utsätts för – är "hormonstörande kemikalier" eller EDC. Dessa finns i kosmetika och toalettartiklar samt i bekämpningsmedel, metaller, tillsatser eller som förorening i livsmedel. De representerar bara en av de många kemiska föreningar som kan kopplas till en ökad förekomst av cancer och hormonell obalans.

Toxxscan är en databas med öppen källkod som länkar till internationella forskningsdatabaser och tillämpar en algoritm som tillåter användaren att göra en bedömning av den övergripande riskprofilen för en produkt. Robert Verkerk PhD, från The Alliance for Natural Health International, förklarar vidare:

Genom att tillhandahålla slutanvändaren med fakta som är lätt att förstå och som avslöjar hälsoriskernas särskilda karaktär, får människor möjlighet att fatta egna beslut och minimera användningen av skadliga kemikalier. Med tanke på att de flesta av oss dagligen utsätts för blandningar av tiotusentals kemiska föreningar, blir det allt viktigare att finna sätt att minska vår totala kemiska belastning.

För mer information kontakta: Ingrid Franzon, e-postIngrid@envirohealthmatters.orgtelefon +46 (0)703-160461.