Valet

Ny definition av beroende: one-stop-shops för missbrukare behövs

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2012 12:04 CET

Ny definition av beroende: one-stop-shops för missbrukare behövs

Valet i Göteborg fyller 25 år nästa år. I samband med detta sker ett generationsskifte och Marie Gefvert tilträder posten som VD. Samtidigt blåser det nya vindar i världen, beroendeproblematiken har breddats från att fokusera på alkohol och droger till många fler områden. Man fokuserar inte heller längre på substansen man missbrukar, utan på vad som händer i den missbrukande personens hjärna. Valet har redan påbörjat förändringen i sin verksamhet för att kunna arbeta enligt de nya rönen.
– Det är en stor ära för mig att ta rodret efter det fantastiska arbete som mina företrädare, Björn och Riitta Brobeck som startade Valet 1988 och Monica Gefvert med medarbetare som drivit Valet sedan 2005, gjort, säger Marie Gefvert. Det är också stimulerande att arbeta med tiden och anamma det nya sättet att arbeta med beroendeproblematik.

2011 kom ASAM (American Society of Addiction Medicine) med en ny definition på beroende som, förutom kemiskt beroende, nu även omfattar beteende- och processberoende (ex arbete, spel, shopping och träning), liksom s k njutnings- och näringsberoenden (ex mat, socker och sex). Den nya definitionen klargör att ett beroende inte handlar om droger av olika slag, det handlar om vad som händer i hjärnan. Det är inte substansen i sig som gör en person till en missbrukare, det är inte heller mängden eller frekvensen av missbruket.

Hjärnans belöningscentra i fokus
Ett beroende skapas i hjärnans belöningscentra när personen utsätter sig för belönande substanser eller agerande. Förhoppningen från ASAMs sida är att den nya definitionen leder till bättre förståelse för att missbruksprocessen är biologisk, psykologisk, social och andlig i sin gestaltning.
– ASAM menar att den viktigaste slutsatsen för behov av vård är, att vi inte kan fortsätta att fokusera på substanserna i sig, säger Bosse Johansson, utbildningsansvarig på Valet. Heltäckande beroendevård kräver fokus på alla aktiva och potentiella substanser och beteenden som kan vara beroendeframkallande för en missbrukare. Det ena kan helt enkelt leda till det andra, och detta måste vi vara uppmärksamma på.

One-stop-shops är framtiden
En bredare definition av diagnosen beroende, s k multiberoende eller AID (Addiction Interaction Disorder) kräver mer integrerad behandling,”one-stop-shops”, där allt finns under samma tak: psykiatri, rättspsykiatri, kriminalvård, beroendemedicin, olika typer av biopsykosocial behandling för olika yttringar av sjukdomen. Från narkotika, läkemedel, alkohol till mat, sex, spel o s v. Här kan man också behandla dubbeldiagnostiserade personer. Denna typ av multiberoendebehandling sker redan genom privata initiativ i USA där beroendebehandling ligger steget före Europa.

– Jag tror att det, inom några år, kommer nya direktiv från politiker och beställare även i Sverige om att vi inom beroendevården ska kunna behandla alla uttryck av beroendesjukdomen. Det blir då angeläget att jobba mer i multidisciplinära team än vad vi gör idag.

Kunskap och erfarenhet finns på Valet
Valet är en öppenvårdsklinik i Göteborg som arbetar med beroendesjukdomar. Sockerberoendet, som det talas mycket om just nu, finns sedan ett tag med på deras agenda. Valet strävar också efter att kunna arbeta enligt den nya definitionen på beroende. Valet har behandling och hjälper personer med problemet att hitta tillbaka till ett sunt liv.

I Valets verksamhet – förutom rehabilitering av beroende – ingår också utbildning av chefer och anhöriga till beroende. I takt med att beroendesjukdomarna av olika slag ökar, behövs bra alternativ till den vård samhället erbjuder.

Mer information:
 Bosse Johansson och Monica Gefvert, Valet, tel 031-42 49 40 

Behandlingshem med effektiv metod för missbruk
Vi på Valet i Göteborg har lång erfarenhet av missbruk i olika former hos både kvinnor och män. Vi som arbetar på Valet har antingen levt med en missbrukare eller klarat sig ur ett missbruk så vi vet hur det är att leva med skuldkänslor och oron som ett missbruk ger. Vårt behandlingshem specialiserar sig på alkohol- och drogbehandling enligt den kända minnesotamodellen. Behandlingen har under årens lopp utvecklats till en strukturerad och mycket verkningsfull behandlingsmetod där vi tar stor hänsyn till varje individ som går igenom behandlingen.