NTI Gymnasiet

Ny definition av ordet Nörd

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 11:45 CEST

I början av oktober lanserade NTI-gymnasiet kampanjen Nörduppropet. Kampanjen, som är utformad som en namninsamling, har som syfte att lyfta fram nya mindre nedlåtande definitioner av begreppet nörd. I samband med att man skriver under kampanjen får man möjlighet att bidra med sin egen definition av nördbegreppet.

NTI-gymnasiet hoppas med kampanjen kunna förflytta den innebörd av ordet som finns i Svenska Akademins ordlista, så att den bättre hänger ihop med hur ordet faktiskt används idag och med vad det betyder för många.

- Det är en förlegad definition och hög tid att förändra den till något som passar bättre in idag. Nördarna är de som driver utvecklingen och samhället framåt. Det finns nördar inom alla möjliga områden, som exempel sport, teknik, IT, design och entreprenörskap. Vi vill visa att på NTI gymnasiet får du verktygen att hitta din inre nörd och bli bäst på det du gillar, säger Susanne Ikonen, marknadsansvarig på NTI Gymnasiet.

Kampanjen har fått stor respons och över 5300 personer har skrivit på. Kampanjen har även fått en hel del uppmärksamhet i andra medier bland annat: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Resumé, Göteborgs-Posten och P1-morgon. Svenska Akademins ordlistas huvudredaktör har även utlovat att ordet med stor sannolikhet kommer att få en uppdaterad förklaring i nästa upplaga av ordlistan.


Vad är NTI Gymnasiet?

Vision
Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skolan för oss som vill äga framtiden.

Verksamhetsidé?
NTI-gymnasierna erbjuder utbildningar för elever med intresse för IT, media och handel.

NTI-gymnasiets erbjudanden
NTI-gymnasiets erbjudanden är verksamhetens kärnvärden, det som gör vår utbildning unik och som beskriver på vilket sätt vi ska uppnå de mål vi har satt för vår utbildning.

En skola för alla
På NTI-gymnasiet ska alla elever, både i och utanför klassrummet, bli sedda och respekterade för den de är. Våra skolor utmärker sig genom att ha en trygg och trivsam skolmiljö.
Varje elev ska utmanas och inspireras att nå sin fulla potential. Detta gör vi genom att möta eleven där han/hon befinner sig och anpassa undervisningen därefter.

En digital skola
På NTI-gymnasiet ska vi ligga i framkant vad gäller det innovativa användandet av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) som pedagogiskt verktyg. Detta innebär att vi ständigt måste granska, utvärdera och utveckla vår IKT-pedagogik. Genom att lära sig hantera framtidens digitala verktyg skapar vi förutsättningar för eleverna att lyckas med vidare studier och i arbetslivet.

En högskole- och yrkesförberedande skola
För att säkerställa att utbildningen motsvarar de behov som efterfrågas har NTI-gymnasiet en dialog med högskola och näringsliv om relevanta kunskaper och kompetenser. Våra utbildningar ska både ge god teoretiskt grund för vidare högskolestudier och förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv. Kopplingen mellan samhälle och skola är och ska vara tydlig i verksamheten. Beroende på program kan detta bland annat ske genom programråd, kvalitativa APL-platser, verklighetsförankrade projekt och högskolesamverkan.

En skola som utvecklar elevens initiativ- och genomförandeförmåga
Ett ledord för NTI-gymnasierna är entreprenörskap. Skolan ska ge eleven verktyg, möjligheter och mod att utveckla sin kreativitet och testa nya idéer.

En skola med systematiskt och aktivt kvalitetsarbete
Kvalitet och elevfokus är hörnstenar för NTI-gymnasiet. Verktyg i detta arbete är bland annat verksamhetsuppföljningar, kursutvärderingar, regelbundna kvalitativa mätningar och formativ bedömning.

NTI gymnasiet finns på 13 adresser i Sverige:
Eskilstuna, Falun, Göteborg Kronhusgatan, Göteborg Södra Hamngatan, Luleå, Lund, Malmö, Södertälje, Sollentuna, Stockholm, Stockholm Handels, Sundsvall och Umeå
NTI gymnasiet erbjuder följande program:
El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik
Estetiska programmet med inriktning estetik och media
Samhällsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikationsjournalistik
Handelsprogrammet med inriktning handel och service samt administrativ service
Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik
Naturprogrammet med inriktning naturvetenskap