Turistrådet Västsverige

Ny destinationssajt sätter Västsverige på den virtuella världskartan

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 16:47 CET

Västsvenska Turistrådet lanserar idag en ny version av den sedan tidigare hyllade destinationssajten vastsverige.com. Lanseringen innebär ett steg närmare visionen att skapa Europas bästa virtuella turistbyrå. Den nya sajten ska inspirera och locka till besök i Västsverige men också leda till ökad samverkan mellan besöksnäringens aktörer i regionen.

Med visionen att skapa Europas och kanske till och med världens bästa destinationssajt lanserade Västsvenska Turistrådet år 2006 den virtuella turistbyrån vastsverige.com. Sajten har varit en succé sedan starten och hade närmare fyra miljoner besökare under 2009. I maj beskrev den brittiska tidningen Independent sajten som ”den enda destinationssajten värd att nämna ” när de listade världens 50 främsta resesajter. Trots framgångarna lanserar Västsvenska Turistrådet nu en ny version av vastsverige.com som bjuder besökaren på en helt ny virtuell upplevelse av Västsverige.

– Vi har lyssnat på besökarna och skapat deras drömsajt. Den nya sajten för tankarna till ett resemagasin med så gott som obegränsade möjligheter för besökaren att upptäcka, lyssna, längta och självklart även boka sina upplevelser, säger Gunilla Mitchell, vd Västsvenska Turistrådet.

Den nya sajten har ett attraktivt och inspirerande formspråk med mycket och stora bilder, filmer och redaktionellt material som beskriver destinationerna och de upplevelser som väntar besökaren. Sajtens tydliga struktur med flikar som Boende, Mat & Dryck, Filmgalleri, Aktiviteter, Sevärdheter och Evenemang gör det enkelt för besökaren att navigera bland de drygt 7 500 företagen och tusentals produkterna, tjänsterna och evenemangen som presenteras på vastsverige.com. Den nya versionen innehåller ytterligare en rad förbättringar och nya funktioner, bland annat bättre sökfunktion, kartfunktion, sökmotoroptimering och väderpresentation.

Infrastruktur för samverkan
En stor del av besöksnäringen finns i glesbygden. För att den ska kunna utvecklas och växa krävs verktyg för samverkan och samarbete mellan näringens aktörer. Den virtuella turistbyrån har därför också en kommunikationsfunktion, en intranätfunktion för besöksnäringen i Västsverige. Där kan branschens olika aktörer exempelvis skapa grupper, dela filer, ladda upp artiklar och diskutera i forum.

– Besöksnäringen har haft en fantastisk tillväxt i regionen de senaste tio åren och omsätter idag mer än 33 miljarder om året i Västsverige och skapar 26 000 helårsarbeten. Genom att  kommunicera med varandra kan besöksnäringens aktörer inspireras och lära av varandra och gemensamt utveckla näringen och skapa nya arbetstillfällen såväl på enskilda orter som i hela regionen, säger Gunilla Mitchell.

Företagen vinnare
Förutom att världens resenärer via den nya sajten kan upptäcka Västsverige som resmål, så är företagen inom besöksnäringen i regionen vinnare i satsningen. Västra Götalandregionens samtliga 49 kommuner finns presenterade på den virtuella turistbyrån och de lokala turistorganisationerna administrerar innehållet på respektive destinations sidor. De enskilda företagen skapar själv innehållet på de egna sidorna. Genom att logga in i det onlinebaserade verktyget Basetool kan företagen publicera nya bokningsbara produkter, paket och evenemang. När en uppdatering gjorts skickas det för godkännande av den lokala turistorganisationen innan det publiceras.

– Den virtuella turistbyrån är en kanal direkt till kunden där företagen själva, eller tillsammans med andra, kan paketera sitt erbjudande och göra det bokningsbart. Alla samsas på en gemensam plattform där besökaren känner igen sig samtidigt som varje destination och varje företag har möjlighet att särskilja sig och sitt erbjudande, säger Knut Bergsten på företaget M2B som har utvecklat den virtuella turistbyrån tillsammans med Västsvenska Turistrådet.

Besök sidan på www.vastsverige.com

För mer information om Västsvenska Turistrådet och den virtuella turistbyrån, kontakta:

Gunilla Mitchell, vd Västsvenska Turistrådet
Tel: 031-81 83 11, 0705 - 87 72 40
E-post: gunilla.mitchell@vastsverige.com

För frågor gällande vastsverige.com - form och funktioner, kontakta:

Knut Bergsten, vd M2B
Tel: 031 - 788 15 01
E-post: knut@m2b.se

Västsvenska Turistrådet AB är den regionala turistorganisationen för Västra Götaland. Bolagets ägare är Västra Götalandsregionen. Bolagets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Målet är att Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion.

Västsvenska Turistrådets arbetar för att stimulera företagande och ekonomisk tillväxt inom turismnäringen i Västsverige. Konkret ska Turistrådet bidra till ökad lönsamhet och nya arbetstillfällen i näringen. Den övergripande inriktningen av verksamheten har en stark fokusering på strategisk utveckling och marknadskommunikation. Utifrån den prioriteringen är Turistrådets organisation baserad på tre affärsområden:
• Marknads- och affärsutveckling
• IT-utveckling, omvärldskunskap, kvalitet och support
• Regional utveckling genom lokal och regional samverkan

Kärnverksamheten inom Västsvenska Turistrådet i övrigt rubriceras enklast med affärsutvecklingsområdena; Måltidsturism, Maritim Turism, Natur- och kulturturism och Mötesindustrin samt Utlandsmarknader. Övrig verksamhet drivs i olika projekt.