Umeå kommun

Ny detaljplan för bostäder på Grubbe

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 16:58 CEST

En ny detaljplan för bostäder på Grubbe är nu beslutad. Planområdet är beläget på Gubbe ca 3 km från Umeå centrum. Planen avgränsas av Sandåsvägen i söder och Utfartsvägen i väster. 

Värna kulturvärden

Västerbottens museum har utfört en antikvarisk bedömning av de befintliga byggnaderna och av gårdsmiljön. En av byggnaderna och gårdsmiljön är av stort värde. Detaljplanens syfte är att också bevara dessa värden.De bevarade gårdarna har även ett pedagogiskt värde eftersom de bidrar till förståelsen av hur bebyggelsen vuxit fram. 

Stort behov av bostäder

– Detaljplanen skyddar nu huvudbyggnaden och gårdsmiljön men kan samtidigt medge en förtätning i form av nya bostäder med ett underjordiskt garage, säger Michael Berlund (S) byggnadsnämndens ordförande. 

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.