Umeå kommun

Ny detaljplan för Tyr 8 antagen

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 17:19 CEST

Byggnadsnämnden har antagit en förändrad detaljplan för Tyr 8, kvarteret Öst på stan där Vattenfall har sitt kontor. Planen medger en ny byggnad med tre våningar inom kvarteret i hörnet Kungsgatan-Döbelnsgatan.

Planen gör det möjligt med en utbyggnad med tre våningar samt källare för att utöka befintliga kontorslokaler inom kvarterets norra del, Kungsgatan-Döbelnsgatan. Överbyggnaden av ”gården” ska anpassas till de äldre byggnaderna i kvarteret. Träbyggnaderna inom fastigheten anges som viktiga kulturmiljöbyggnader och kommer inte att påverkas.

Syfte med detaljplanen är att inom fastigheten skapa planmässiga förutsättningar för tillbyggnad av befintliga byggnader. Syftet är också att säkerställa den befintliga kulturmiljön.


Mer information:
 
Åsa Ögren (S)
byggnadsnämndens ordförande
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
byggnadsnämndens vice ordförande
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se