Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB

Ny DHB-konferens: Hörselnedsättning + NPF = ?

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 17:13 CEST

Välkomna på konferens alla föräldrar som har barn eller ungdomar med dövhet/hörselnedsättning och diagnos eller problematik inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Den 28-30 november anordnar DHB Flex (tidigare DHB Flerhandikapp) konferensen Hörselnedsättning + NPF = ?. Konferensen äger rum på Ädelfors folkhögskola utanför Vetlanda. På konferensen som pågår ända från kl. 12 på fredag till kl. 14 på söndag hoppas DHB Flex att föräldrarna får ny kunskap om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna, en inblick i hur det går till att ställa diagnos och hur det kan fungera i skolan. Rollen som förälder och anhörig kommer att diskuteras och man kommer att träffa andra familjer i samma situation.

Kostnaden för konferensen är 1.000 kronor per person. I priset ingår helpension från fredag lunch t.o.m. söndag lunch, boende på Ädelfors folkhögskola (lakan och handduk ingår), föreläsningar och gruppdiskussioner.

Sista anmälningsdag är 24 oktober.

Preliminärt program Hörselnedsättning + NPF = ?

Anmälan till Hörselnedsättning + NPF = ?

Konferensen kommer att genomföras under förutsättning att vi erhåller sökta medel, samt att minst 15 deltagare anmält sig.

För frågor angående konferensen, kontakta ingalill.bjorkstrand@dhb.se.

Konferensen anordnas av DHB Flex i samverkan med Riksförbundet Attention, Mo Gård, ABF och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Varmt välkomna!

http://www.dhb.se/?id=5480

Riksförbundet DHB jobbar sedan 1949 för barn om är döva, hörselskadade eller har en språkstörning, samt för deras familjer. Vi är en organisation av och för familjer, och vi tror inte att ensam är stark. Språkliga funktionshinder är inte den enskildes problem utan allas utmaning. DHB ser till hela familjens behov och intressen under barnets väg från förskolan till arbetslivet.

Språk och kommunikation står alltid i fokus. DHB har sitt kansli i Örebro och driver intressepolitiska frågor för likvärdig utbildning - från förskola till universitet. Vi arrangerar även familjeläger och föräldrautbildningar samt initierar och medverkar i projekt. Vi ger ut tidsskriften DHB Dialog fyra gånger om året.

DHB har fem regionala distrikt som jobbar nära medlemmarna. Därtill finns två nationella distrikt för målgrupperna språkstörning och flerfunktionsnedsättning.

Vår vision är att våra barn och ungdomar är fullt delaktiga, jämlika och har inflytande i ett tillgängligt samhälle.