Rikspolisstyrelsen

Ny DNA-lagstiftning har gett ökat antal träffar

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 09:24 CET

En ny DNA-lagstiftning trädde i kraft vid årsskiftet och en ny metodik för jämförelseprover för DNA (salivprov) har använts sedan månadsskiftet januari/februari 2006.
- Det har fungerat mycket bra, både vad gäller genomförandet av analyserna och antalet träffar mellan de olika DNA-registren, säger Liselotte Nielsen Sundberg som är verksamhetsexpert på SKL. Nu vet vi att vi klarar av att hantera betydligt större volymer och siktar på att klara cirka 50 000 jämförelseprover under år 2006, tio gånger fler än under år 2005.Snabbare svar
Till den helt nya hanteringen av jämförelseprover hör att polisen själva kan ta jämförelseprovet med det nya provtagningskitet för salivprov, tidigare var det krav på att jämförelseprovet skulle tas som blodprov av en sjukvårdsutbildad person.

Sedan den nya provtagningsmetodiken togs i bruk har 1 765 salivprover inkommit till SKL från de olika polismyndigheterna. Tiden från det att polismyndigheten skickat in sin begäran till dess att ärendet avslutats hos SKL har samtidigt kunnat minskas till i medel 4,5 dagar, och antalet dagar från begäran till eventuell rapport om träffar i registren till i medel 6,5 dagar. Tidigare kunde den här proceduren ta flera veckor.Väl fungerande analyser möjliggör ökning
- Nytt är också att alla salivprover analyseras två gånger och att dessa två resultat jämförs med varandra, säger Tomas Johansson som är enhetschef på SKL:s Biologienhet. För att ge ett godkänt analyssvar krävs identiska resultat.
84 procent av proverna godkändes efter den första dubbelanalysen och ytterligare 12 procent efter en förnyad dubbelanalys. Ingen gång har SKL behövt be om nytt prov på grund av dåliga analysresultat.

Den nya metodiken med en ”motorväg” för jämförelseprover tagna med det särskilda salivprovskitet har slagit så väl ut att SKL räknar med att inte bara klara de planerade 30 000 analyserna utan dessutom kunna öka till 50 000 analyser av jämförelseprover under år 2006. Med den gamla metodiken analyserades 4 523 jämförelseprover vid SKL under år 2005.Fler prover ger fler träffar
Efter det att den nya metodiken tagits i bruk har det blivit totalt 777 träffar mellan de olika registren, att jämföra med snittet augusti 2005 – januari 2005 som var cirka 350 per månad. Ökningen motsvarar alltså mer än en fördubbling av antalet träffar.

Cirka 52 procent av träffarna var mellan spår från brottsplatser och person. Två tredjedelar av de personer som gett upphov till dessa träffar var provtagna enligt den nya utvidgningen av DNA-lagstiftningen. Resterande 48 procent av träffarna var mellan olika spår från brottsplatser.Mer information:
Liselotte Nielsen Sundberg, verksamhetsexpert, SKL, tel 013-24 14 85
Tomas Johansson, enhetschef Biologienheten, SKL, tel 013-24 17 01

SKL:s hemsida www.skl.polisen.se

DNA statistik juli 05 till mars 06