Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Ny DNA-teknik bakom genombrott i barncancerforskning

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 09:02 CET

Forskare från Sahlgrenska akademin och Karolinska Institutet har genom ny teknik avslöjat olika mönster hos den aggressiva barncancerformen neuroblastom. Upptäckten kan leda till stora framsteg inom behandling av tumörsjukdomen som främst drabbar små barn.

Artikeln publiceras i den ansedda tidskriften, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). I studien ingår 165 barn med tumören neuroblastom, de flesta under fem års ålder. Under drygt 20 år har dessa barn följts av två forskargrupper ledda av professorerna Tommy Martinsson vid Sahlgrenska akademin och Per Kogner vid Karolinska Institutet.

Neuroblastom är en nervcellstumör som uppvisar skador på vissa kromosomer. Om tumören kan karaktäriseras av en skada på kromosom 11 är den mycket aggressiv och svår att bota.
- Vi fann att barnen som har denna form av tumör är dubbelt så gamla när de insjuknar jämfört med barn som har andra typer av neuroblastomtumörer. De har dessutom ett långsamt sjukdomsförlopp med en svårbehandlad tumör, säger Helena Carén, forskare på avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik vid Sahlgrenska akademin.

Genom modern genetisk teknik har forskarna lyckats analysera tumörcellernas DNA och undersöka skadorna på kromosomerna och på så sätt identifierat undergrupper av de mest aggressiva neuroblastomen.  Nästa steg är att identifiera deras svagheter på genetisk väg för att ta fram mer lämpliga behandlingar.
- Vi kallar det "personalized medicine", eftersom man då baserar behandlingen efter patientens, eller som i detta fall, tumörens, genetiska profil, säger genetikprofessor Tommy Martinsson på avdelningen för medicinsk och klinisk genetik vid Sahlgrenska akademin.

Barncancerprofessorn Per Kogner vid Karolinska institutet konstaterar att tack vare deras upptäckt finns nu möjlighet att skräddarsy olika behandlingsformer för att kunna rädda fler barns liv.
- Dessutom har analysmetoden som vi använt i studien redan införts i klinisk verksamhet för alla barn med neuroblastom i landet och det innebär att vi kan diagnostisera med större träffsäkerhet, säger Helena Carén.

Studien har genomförts med hjälp av stöd från Barncancerfonden och Cancerfonden.

FAKTA NEUROBLASTOM

Neuroblastom är en tumörsjukdom som drabbar små barn, de flesta diagnostiseras före fem års ålder. Det är den tredje vanligaste cancerformen hos barn, efter leukemi och hjärntumör. Ett 20-tal barn i Sverige drabbas varje år och risken att få sjukdomen är lika stor över hela världen. Neuroblastom är en nervcellstumör som uppkommer i och under utvecklingen av det sympatiska nervsystemet. Barnen behöver inte ha några besvär utan sjukdomen kan upptäckas genom att föräldrarna eller läkaren känner en knöl. När tumören sedan växer eller sprider sig kan den trycka på andra organ och därmed ge symptom. Olika behandlingsformer är operation, cytostatika, strålbehandling och högdosbehandling med stamcellsstöd samt A-vitamin.

För mer information kontakta:
Helena Carén, medicine doktor vid Sahlgrenska akademin, telefon 031-343 41 57, 0706- 82 32 62, helena.caren@clingen.gu.se
Tommy Martinsson, professor och förste sjukhusgenetiker (ansvarig för studien) vid Sahlgrenska akademin, tel 031- 343 48 03, tel. 0739-81 71 12 tommy.martinsson@clingen.gu.se
Per Kogner, professor och barncancerläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och forskare vid Karolinska Institutet, 08-5177 35 34, 070-571 39 07, per.kogner@ki.se

Här kan du läsa hela artikeln: http://www.pnas.org/content/early/2010/02/08/0910684107.full.pdf

Tidskrift: PNAS
Artikelns titel: High-risk neuroblastoma tumors with 11q-deletion display a poor prognostic, chromosome instability phenotype with later onset
Författare: Helena Carén, Hanna Kryh, Maria Nethander, Rose-Marie Sjöberg, Catarina Träger, Staffan Nilsson, Jonas Abrahamsson, Per Kogner, Tommy Martinsson

Lena Mattsson
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3869, 076-024 82 70
e-post: lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4000 grundutbildningsstudenter och 1000 doktorander. Antalet anställda är 1500, varav 850 är forskare och/eller lärare.