Huvudcoach Sthlm

Ny dysleximetod gjorde att dyslexielev stavade 167 procent bättre efter ett halvår

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 18:33 CEST

Ny dysleximetod gjorde att elev stavade 167 procent bättre på ett halvår

I dagarna offentliggjordes resultatet av den första oberoende utvärderingen av Kattmodellen, den nya metoden mot dyslexi.

En elev lyckades förbättra sin stavning med 167 procent, men alla i testgruppen fick stora mätbara förbättringar. Dom flesta i testgruppen läser i princip dubbelt så snabbt som innan dom fick lära sig Kattmodellen.

Det är internetsajten alltomskolan.se som i egen regi utfört det första oberoende testet av Kattmodellen.

Fem elever med konstaterade läs- och skrivsvårigheter fick möjlighet att kostnadsfritt gå intensivkursen i Kattmodellen. Först testades de för läshastighet, rättstavning och ordförståelse. Och sedan repeterades testen sju månader efter kursen.

  • Andel fler rättstavade ord: Största förbättring: 167 procent: Minsta förbättring: 13 procent
  • Andel färre felstavade ord: Största förbättring: 57 procent. Minsta förbättring: 14 procent
  • Läshastighet: Minsta förbättring: 70 procent. Största förbättring: 108 procent
  • Läsförståelse: 3 av 5 elever hade 7/8 rätt efter utbildningen. Förenklat kan man säga att elevernas läsförståelse har fördubblats.

(För fullständig statistik och diagram om testen se http://kattmodell.se/Kattmodellenmattal20090626.xls.)

- Nu har vi ännu mer svart på vitt att metoden fungerar. Och resultaten skulle bli ännu bättre om man testade ytterligare något eller några år efter kursen eftersom effekten förstärks varefter metoden blir en vana och inlärningen sker på ett normalt sätt, säger Patrick Lindblad, VD på företaget bakom Kattmodellen.

Kattmodellen bygger nämligen på att man korrigerar en felaktig inlärningsmodell. Utgångspunkten är inte att dyslektikern är "sjuk" utan har en dålig mental strategi för att läsa och skriva. Kattmodellen bygger på upptäckten att personer som läser och stavar bra processar text mycket effektivt. Dom har lätt att visualisera ord på ett effektivt sätt och känner på sig när något är felstavat, något dom flesta dyslektiker helt eller delvist saknar.

På kurserna i Kattmodellen lär man en enkel metod för att lära sig att göra en ny mental vana i förhållande till det skrivna ordet. Det handlar om att få hjärnan att processa text på ett helt nytt sätt. Men innebär inte att man kan stava perfekt på en gång. Det krävs övning och mycket läsning för att reparera år av förlorad inlärning. Det kan liknas vid en golfare eller tennisspelare som lärt sig fel och korrigeras av en expert. Först då kan inlärningen börja på allvar.

- Nu måste forskarvärlden ta oss på allvar och låta göra en större utvärdering av Kattmodellen. Det vore en skandal om en så effektiv metod inte kom till svenska skolelevers gagn när cirka 10 000 elever årligen går ut skolan utan att kunna läsa och skriva obehindrat, säger Patrick Lindblad, VD på företaget bakom Kattmodellen.

För mer statistik och diagram om testen se http://kattmodell.se/Kattmodellenmattal20090626.xls

 

För mer information kontakta Patrick Lindblad på 0707 270 270 eller info@kattmodell.se eller peka din webbläsare till http://www.kattmodell.se