Umeå kommun

Ny e-tjänst gör det enklare att söka bygglov

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 10:18 CET

Umeå kommun lanserar en e-tjänst som gör det möjligt att söka bygglov, marklov, rivningslov, skyltlov, strandskyddsdispens eller att göra en anmälan via webben. Den nya tjänsten ska underlätta för den som söker och minska risken för ansökningar som inte är kompletta.

– Vi ser stora fördelar med ett digitalt ansökningsförfarande. Det kommer att bli tydligt för den sökande vilka handlingar som krävs. Saknas det något får man direkt information om det, säger Jonas Andersson, bygglovchef.

I e-tjänsten väljer den sökande vad det är hen vill göra och får besvara de frågor som hör till det planerade bygget. Den sökande ser även vilka handlingar som krävs och kan enkelt bifoga sina ritningar och annat utan att behöva lämna in några papperskopior. När ansökan är inskickad får man direkt en bekräftelse och ett diarienummer. Funktionen ”mina sidor” är under utveckling och det kommer att bli möjligt att logga in och följa sitt ärende.

– Vår förhoppning är att det nya arbetssättet ska bidra till att minska handläggningstiden. En större andel av ansökningarna kommer att vara kompletta direkt. Vi frigör tid till andra arbetsuppgifter från den manuella registrereningen av ärenden som krävs för ansökningar i pappersformat, säger Jonas Andersson.

Den som är redo att skicka in sin ansökan och vill vara med att testa den nya e-tjänsten kan göra det på www.umea.se/bygglov. Det kommer även i fortsättningen vara möjligt att lämna in sin ansökan på papper.


Jonas Andersson
bygglovchef, Umeå kommun
090-16 12 05
070-666 21 62
jonas.andersson@umea.se

Stefan Eriksson
byggnadsinspektör
090-16 13 63
070-666 20 02
stefan.a.eriksson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.