Karolinska Universitetssjukhuset

Ny effektivare strålkniv hjälper fler tumörpatienter

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 08:41 CET

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer i januari att ta en ny strålknivsmodell i bruk. Med den nya modellen får patienterna kortare behandlingstider än tidigare och som följd förkortade sjukhusvistelser. Därmed kommer Karolinskas strålknivssektion också att kunna ta emot fler patienter än förut. Den höga precisionen och flexibiliteten innebär dessutom att det blir möjligt att behandla fler områden, som tumörer i den övre delen av halsen, med den skonsamma strålknivstekniken.


Strålkniven använder sig av fokuserad strålning och är ofta ett fördelaktigt alternativ till operativa ingrepp med kirurgiska instrument. Den nya utrustningen ska ersätta de två befintliga strålknivarna i Stockholms läns landsting, vilka är de två enda i Sverige. Karolinska Universitetssjukhuset blir således ensamt om att kunna erbjuda strålknivsbehandling i Sverige. Antal behandlade patienter beräknas inledningsvis uppgå till cirka 600 per år.

Runt om i världen har hittills cirka 500 000 patienter behandlats med strålkniv. Det är framför allt patienter med elakartade tumörer eller metastaser som kunnat få behandling i strålkniven, men även godartade tumörer och kärlmissbildningar har framgångsrikt behandlats. För patienterna erbjuder metoden generellt bra resultat och god livskvalitet, tack vare minimal eftervård.

Strålkniven eller Leksell Gamma Knife uppfanns av professor Lars Leksell som var verksam på Karolinska sjukhuset 1960-74. Sina första behandlingar inom stereotaktisk strålkirurgi utförde Leksell redan under 1950-talet men det var först 1968 som den första strålkniven togs i bruk för behandling av tumörer i hjärnan. Den stora spridningen av Leksells metod kom under 90-talet och idag finns c:a 270 strålknivar globalt. Strålkniven tillverkas av det svenska företaget Elekta som Lars Leksell grundade 1972.

Bild på strålkniven kan hämtas från www.karolinska.se/pressrum

För mer information:
Ernest Dodoo, specialistläkare, Neurokirurgiska kliniken, 08-517 77291, 517 70491
Thomas Kraepelien, 1:e sjukhusfysiker, Avdelningen för Sjukhusfysik, 073-625 1765