Drillcon

Ny ekonomichef på Drillcon

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 13:49 CEST

Carina Ekenstedt tillträdde 1 september som ny ekonomichef på Drillcon AB. Hennes företrädare Benny Karlsson gick samtidigt i pension.

Carina Ekenstedt, 39, är civilekonom och kommer senast från en tjänst som ekonomichef på eBay Sverige AB, där hon jobbat de senaste sju åren.

- Vi är glada att vi har lyckats knyta Carina till Drillcon. Med beräknad omsättning på 320 Mkr under 2008 och med dotterbolag i tre länder och verksamhet i betydligt fler så har Carina en viktig roll att fylla i Drillcons fortsatta utveckling.

Jag vill samtidigt passa på att tacka Benny Karlsson, som avgår i pension, för lång och trogen tjänst hos Drillcon, säger Mikael Berglund på VD på Drillcon AB.


För ytterligare information kontakta:
Mikael Berglund, VD
Drillcon AB
Telefon: 0587-82824
E-post: mikael.berglund@drillcon.se
WEB: www.drillcon.se


Certified Adviser på OMX First North:
Glitnir
Box 16027
SE-103 21 Stockholm
Sweden
Tel: 08 463 85 00
www.glitnir.se


Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Geotecnia och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens totala omsättning uppgick till ca 250 Mkr under 2007 och förväntas uppgå till 320 Mkr år 2008.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är Glitnir AB.