Västtrafik

Ny eldriven färja över älven

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2017 18:03 CEST

Västtrafik har beställt en ny eldriven älvskyttel. Färjan sätts in i trafik i december nästa år. Då blir den Göteborgs första eldrivna passagerarfärja, med stora miljövinster som följd.

Nu står det klart att den tredje älvskytteln som köps in för pendeltrafiken över Göta Älv blir en elhybrid som körs på både el och konventionellt fartygsbränsle. Idag skrev Västtrafik under avtalet med Työvene varv i Finska Nystad, som ska bygga färjan.

Färjan levereras hösten 2018 och sätts in i trafik vid tidtabellskiftet i december, om allt går enligt plan. Då kommer den att trafikera sträckan mellan Stenpiren och Lindholmspiren, tillsammans med sina systerfartyg Älveli och Älvfrida. 

- Det känns väldigt bra att vi kan möta upp det ökande resandet över älven samtidigt som utsläppen minimeras. Det är en positiv satsning för göteborgarna, säger Lars Holmin (M), styrelseordförande i Västtrafik.

Färjetrafiken över älven har varit en succé sedan starten och resandet fortsätter öka. Under första halvåret 2017 gjordes 1 042 000 resor med älvskyttlarna mellan Stenpiren och Lindholmen, en ökning med 18 procent jämfört med samma period 2016. Med den nya färjan kan Västtrafik köra en färja var femte minut i rusningstrafik istället för var sjunde som idag, en välbehövlig förstärkning av linjen.

Kör på el i fyra timmar
Då skytteln bara ligger still någon minut på varje sida älven hinner den inte ladda när den går i trafik, därför behöver den drivas på annat drivmedel när batterierna tar slut. Färjan kan köra i cirka fyra timmar på en laddning. När batteriet tagit slut kan det laddas under drift eller med el vid kaj.

Stora miljövinster
Den nya älvskytteln minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar med en tredjedel. Batterierna laddas med förnybar el från vindkraft och vattenkraft.

- Det här är ett sätt för oss att minska kollektivtrafikens miljöpåverkan samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö för våra kunder och besättningen ombord då driften är nästan ljudlös och bullerfri, säger Christer Olsson, ansvarig för Västtrafiks båttrafik.

Kan bli mer el på älven
Om tekniken slår väl ut kan det bli mer el på älven framöver. Älveli och Älvfrida är också förberedda för eldrift.

Fakta: Ny eldriven färja
Den nya färjan blir 33 meter lång och 9 meter bred. Den byggs för att klara 298 passagerare och 80 cyklar. Färjan kommer ha likadana ändar så att den aldrig behöver vända för att kunna lägga till. 

För mer information:
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99,
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.