SIS, Swedish Standards Institute

Ny elektronisk bok om svetsning av stål

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 13:50 CEST

Nu kommer SIS Förlag AB ut med en ny handbok som ges ut helt elektroniskt. E-boken Svetsning av stål vänder sig främst till konstruktörer, inköpare, svetsare och tillverkare inom verkstads- och metallindustrin. Förutom innehållet i boken får
användaren även tillgång till en omfattande sökfunktion och länkar direkt till standarder. Handboken har tagits fram tillsammans med SIS, Swedish Standards Institute.
– Handboken är ett bra hjälpmedel för alla dem som arbetar i den svetsande industrin, för myndigheter, tekniska utbildningar och för dem som jobbar med konsultverksamhet inom området, säger Christer Karlsson, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.
Handboken är tänkt att fungera både som en handbok och ett referensverk, där man enkelt ska kunna hitta råd vid svetsning av olika ståltyper, stålkvaliteter, liksom tillsatsmaterial, svetsprocedurer, egenskaper och rekommendationer. Boken förklarar även hur olika
stålsorter beter sig vid svetsning och beskriver specifika provningsmetoder för svetsbarhet.
Boken har tagits fram i ett projekt hos SIS tillsammans med Svetskommissionen och Sveriges ledande experter inom området.
Fördelen med en elektronisk upplaga är att den alltid finns tillgänglig på Internet var du än befinner dig, och att användaren får tillgång till sökfunktioner för att snabbare hitta i boken.
Dessutom kommer man kunna förstora diagram och hitta länkar till standarderna, som man kan välja att abonnerar på.
– E-boken är gjord i Flash, och utvecklad så att man kan läsa och bläddra som i en vanlig bok. Med hjälp av detta verktyg kan man också göra fritextsökningar så att man snabbt får
information om det man letar efter just då. Användaren slipper med andra ord läsa boken från pärm till pärm, förklarar Helen Strandgren, produktutvecklare på SIS Förlag AB.
Denna bok köps av SIS Förlag AB. Kunden köper boken i antingen ett år för 600 kr, i två år för 950 kr, eller under tre år för 1400 kr. Alla priser är exkl. moms. För den som vill
prova boken finns den i en demo-version på www.sis.se.

För ytterligare information:
Christer Karlsson, projektledare SIS, tfn: 08-555 521 40, christer.karlsson@sis.se
Victoria Jonsson, presskontakt SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se
Per Norstedt, försäljningschef SIS Förlag AB, tfn: 08-555 523 23, per.norstedt@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i
standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad.
Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka
MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna
CEN (europeisk) och ISO (global).