Fortum Sverige AB

Ny elprisbedömning från Fortum Sommarregnen kom på "fel" ställen – vinterns elpris kan bli högt

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 10:21 CEST

Stora delar av sommarens regn kom på "fel" ställen och det råder fortfarande ett sk hydrologiskt underskott. Detta tillsammans med höga kol- och oljepriser samt kallt väder, kan innebära att elpriset kommande vinter blir högt.

Elprisutvecklingen våren och sommaren 2005 påverkas främst av hur mycket snö som ackumuleras i snömagasinen, vilket i dagsläget innebär fortsatt osäkerhet om elprisutvecklingen.

- Vattenmagasinen är ännu inte fyllda till normalnivåer och nu börjar vi använda dem. Det konsumenterna kan hoppas på nu är rikligt med regn fram tills dess att det blir köldgrader och en mild vinter. Annars får vi nog räkna med ett högt elpris, säger Mats Persson, energiexpert vid Fortum.

Nedan följer ett sammandrag av elprisbedömningen:

 Sommarens omfattande regn påverkade inte nämnvärt elprisutvecklingen. Huvudförklaringen är att det regnade i regioner som saknar vattenkraftstationer.
 De senaste veckornas rikliga nederbörd i Norge och norra Sverige och relativt höga temperaturer i storstadsområdena har dock inneburit att den hydrologiska balansen har förstärkts med 10,2 TWh. Underskottet är nu endast -6,8 TWh. Vid samma tidpunkt för ett år sedan var underskottet -16,0 TWh.
 Faktorerna beskrivna ovan har även bidragit till fallande marknadspriser.
 Idag är vattenmagasinen fyllda till 79,5 procent, jämfört med en genomsnittlig nivå vid denna tidpunkt för perioden 1990-2000 på 84,8 procent.
 Osäkerheten om snömagasinen skapar svårighet att förutsäga vårens elprisutveckling.
 Kallt väder tillsammans med kol- och oljepriserna kan leda till ett högt elpris.

Den senaste tidens regn och varmt väder och därmed lägre energiförbrukning har varit bidragande orsaker till den senaste tidens sänkta marknadspriser på Nordpool. Mot bakgrund av denna utveckling annonserade Fortum för ett par veckor sedan en sänkning av avtalspriserna för privatkunder i Sverige med upp till 11 procent.

För ytterligare information, kontakta: Mats Persson, energiexpert Fortum, 070-553 77 73
eller
Agneta Molinder, presschef, Fortum Markets, 08-671 7134, 0703-445 332

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer elektricitet och värme, raffinerar olja och säljer oljeprodukter, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster.

Fortum är noterat på Helsingfors fondbörs. 2003 uppgick företagets nettoomsättning till 11,4 miljarder euro och medelantalet anställda var 13 300.