Gothia Fortbildning

​Ny endagskurs - Möta människor med rättshaveristiskt beteende

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 11:47 CET

Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. I sin kamp för upprättelse kan de göra tillvaron närmast outhärdlig för andra. Endagskursen Att möta människor med ett rättshaveristiskt beteende ger praktisk kunskap om och redskap för att bemöta dessa personer på ett sätt som lindrar deras lidande och ger dig själv andrum. Jakob Carlander, leg. psykoterapeut och författare, håller föreläsningarna den 22 januari och 24 maj.

Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Kursen tar också upp vikten av gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Ur innehållet:
Rättshaverism som psykisk ohälsa?
Bakgrund i psykiatri och sociologi
Vilka kännetecken hör ihop med rättshaveristiskt beteende?
Varför utvecklar man rättshaveristiskt beteende?
Hur bemöter jag en person med rättshaveristiskt beteende?
Sätta gränser, är det bra? Hur gör man?
Att bli anmäld – vad händer sedan?

Om konferensen
Dag: Fredag den 22 januari och tisdag 24 maj.
Tid: Klockan 10.00 – 16.00. Kaffe serveras från 09.30.
Lokal: 22 januari Fazer Restaurang & Konferens, Fleminggatan, Stockholm.
Kursen den 24 maj hålls också i en lokal i centrala Stockholm, exakt plats meddelas senare.
Pris: 2 690 kronor exklusive moms. Boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende – Handbok för yrkesverksamma ingår i priset.

Om föredragshållaren
Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och verksam på sin egen mottagning. Han har tidigare skrivit ett flertal böcker om bemötande och är en flitigt anlitad föredragshållare och handledare. Carlander har skrivit boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende – Handbok för yrkesverksamma tillsammans med Andreas Svensson, leg. psykolog, verksam inom Region Östergötland med utveckling av internetbehandling.

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig, Gothia Fortbildning
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.