Compare Karlstad

Ny energimätare för datacenter testas på Compare Testlab

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 22:03 CET

En ny teknik för att mäta energiförbrukningen på varje enskild server i ett datacenter har nu börjat testas av Compare Testlab på Sätterstrand utanför Karlstad som blir den första kommersiella test- och demoanläggningen för den nya produkten.

Den nya mättekniken - Profiling and Auditing of Power Information in Large and Local Organisational Networks (Papillon) - är utvecklad av ett irländskt företag och baseras på en programvara som installeras på en server där energiförbrukningen mäts kontinuerligt.

"Det unika med Papillon är det inte krävs någon fysisk mätare eller annan hårdvara", förklarar Sven Wedemalm på Compare Testlab. "Det innebär att programvaran kan installeras på varenda server i en datorhall vilket av kostnads- och ytrymmesskäl har varit mycket svårt tidigare".

Den nya tekniken är lätt att använda - och det går snabbt och är enkelt att installera programvaran utan behov av driftsavbrott i servermiljön.

"Det här är en mätteknik som vi ser mycket stora affärsmöjligheter med", säger Johan Hedin på Coromatic som är Nordens ledande företag när det gäller att bygga säkra och energisnåla datorhallar.

Genom att mäta energiförbrukningen på varje enskild server kan ett datacenter debitera sina kunder exakt energikostnad - även om det gäller en virtuell servermiljö i en så kallad molntjänst. "Idag får alla kunder dela lika på hela energikostnaden - oavsett hur mycket energi som förbrukas", förklarar Johan Hedin.

På motsvarande sätt kan man med hjälp av Papillon mäta och jämföra energiförbrukningen utifrån olika förutsättningar - exempelvis genom att byta hårdvara, välja annat operativsystem eller andra faktorer. "Vi har i våra tester redan konstaterat att en applikation drar mindre energi om vi byter operativsystem", berättar Sven Wedemalm.

Att mäta är att veta - därför ger Papillon mätvärden som också är värdefulla för kommande behov. "Det ger oss underlag för att optimera våra datacenter utifrån den utrustning som ska stå där - det vill säga att varken under- eller överdimensionera energiförsörjningen för att spara både el och pengar", förklarar Johan Hedin.

En första Papillon-miljö med en master och fyra klienter är nu installerad på Compare Testlab.

"Vi har byggt en första energimodell av en server och testar den nu mot en traditionell energimätare med extrem precision - och hittills visar Papillon-programvaran att den mäter lika bra och effektivt som den fysiska mätaren", berättar Sven Wedemalm.

När de första testerna är klara kommer mättekniken att installeras i den första skarpa driftsmiljön hos Redpill Linpro som har ett datacenter på Sätterstrand.

"Det blir allt viktigare att få full kontroll över energiförbrukningen i våra servrar - både för oss och våra kunder", förklarar Fredrik Steen på Redpill Linpro: "Därför följer vi noga utvecklingen på marknaden och Papillon är så intressant att vi gärna blir först ut att ta den i kommersiellt drift".

Papillon utvecklas av Stratergia - ett irländskt företag som etablerats av forskare vid University College Dublin i samarbete med forskare i Österrike (Graz). Den nya teknologin har utvecklats med stöd av och i samarbete med Compare Testlab där den första kommersiella test- och demoanläggningen nu håller på att byggas upp.

................................

................................

Compare Testlab är en gemensam satsning för ICT-branschen genom Compare, Karlstads universitet och Sätterstrand Business Park. Genom samverkan mellan näringsliv, universitet och offentlighet skapas en öppen och leverantörsoberoende testmiljö för innovativ affärs- och kompetensutveckling. Här har både stora och små företag och organisationer tillgång till moderna och energieffektiva datorhallar för att testa och kvalitetssäkra ICT-system. Compare-företagens samlade resurser gör det möjligt att erbjuda leverantörsoberoende testtjänster för att testa, kvalitetssäkra och certifiera programvaror och system. Karlstads universitet tryggar kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom utbildning och forskning med inriktning på test. Läs mer på www.compare.se/testlab