Sveriges Kommuner och Landsting

Ny enkät: Förtroendet minskar för arbetsmarknadsnämnder

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 13:32 CEST

Arbetsmarknadsnämnderna fungerar inte som det var tänkt. Åtta av tio kommuner tycker att de har liten eller mycket liten möjlighet att påverka hur den statliga arbetsmarknadspolitiken utformas på lokal nivå.

För att arbetsmarknadsnämnderna ska fungera bättre anser kommunerna att det lokala inflytandet måste stärkas.

En stor majoritet är överens om tre viktiga områden där kommunerna kan öka sitt inflytande.
• Mer makt över arbetsförmedlingens resurser
• Möjlighet att besluta över utformningen av den lokala arbetsmarknadspolitiken
• En "pott fria medel" som nämnden kan använda för lokala insatser

Om det sker tycker sju av tio kommuner att arbetsmarknadsnämnderna ska finnas kvar. Knappt en av tio kommuner vill behålla nämnderna som de är i dag.

Uppgifterna är tagna ur en färsk enkät från Sveriges Kommuner och Landsting som besvarats av 182 kommuner. Svaren kommer både från tjänstemän och förtroendevalda. Liknande enkäter har genomförts tidigare 1998 och 2001. De tre undersökningarna visar att kommunernas förtroende för arbetet i arbetsmarknadsnämnderna stadigt minskat.

– Om kommunerna får större inflytande över nämndernas prioriteringar, så skapas möjligheter för kommunerna att bidra till att minska arbetslösheten på ett mer effektivt sätt, säger Britta Rundström, direktör på avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

För mer information: avdelningen för lärande och arbetsmarknad, Åsa Persson 08-452 78 25.


Bifogade dokument
Hela rapporten om arbetsmarknadsnämnderna
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=361&A=17694&FileID=85064&NAME=arbmarknnamnder.pdf