Karlskrona kommun

Ny enkät om ungdomars alkohol- och drogvanor

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 08:55 CEST

För tredje gången har Karlskrona kommun gjort en undersökning av ungdomars alkohol-, tobaks- och narkotikavanor.

Undersökningen har genomförts under våren 2007 i grundskolans år 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Rapporten som sammanställts av sociolog Kent Nilsson presenteras vid en pressinformation.

Tid: måndagen den 27 augusti, klockan 10.30
Plats: Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden

Välkommen!

Anders Nordberg
Alkoholhandläggare
Tfn. 0455-30 42 64