KPA Pension

Ny enkät: Stor okunskap om hur avgifterna urholkar pensionen

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 10:30 CET

Drygt 140 000 kronor. Så mycket mer i pension får en kommunanställd som väljer det billigaste traditionella livbolaget istället för det dyraste. Om avgiften räknas bort. Ändå säger en av tre att de inte påverkas av avgifterna när de väljer till pension. Det visar KPA Pensions granskning av pensionsavgifter.

Höga avgifter äter upp en rejäl bit av pensionen. Och skillnaden är stor mellan det billigaste och dyraste pensionsbolaget inom kommuner och landsting. En 25-åring med 25 000 kronor i lön får efter att avgifterna räknats bort allt mellan 1 008 838 kronor i totalt pensionskapital till 866 155 kronor vid 65 år. Skillnad: 142 683 kronor. Uppgifterna avser yrkesgrupper som exempelvis undersköterskor, lärare, arbetsterapeuter och många fler.

 KPA Pension har med hjälp av Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida jämfört hur avgifterna hos de tio största bolagen slår mot tjänstepensionen inom KAP-KL, avtalet för kommuner och landsting. Och skillnaderna är stora.

Så blir pensionen, efter avgifter, för en 25-åring inom kommunsektorn

KPA Pension      1 008 838 kr

AMF                    963 485 kr

Folksam               952 109 kr

Skandia Liv           930 521 kr

Länsförsäkringar    928 445 kr

SPP                     912 217 kr

SEB Trygg Liv        905 961 kr

Handelsbanken Liv 903 095 kr

Nordea Liv & Pens. 872 083 kr

Swedbank             866 155 kr          

Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå/KPA Pension

 Den som sparar i det billigaste bolaget får drygt 140 000 kronor mer i tjänstepension, totalt 1 008 838 kronor, än den som väljer det dyraste alternativet inom traditionell försäkring. Exemplen visar en 25 åring med en lön på 25 000 kronor fram till pensionen vid 65 år inom kommuner och landsting (KAP-KL-avtalet). Detta gäller om vi enbart tar hänsyn till avgifterna, som vi känner till. Avkastningen kan påverka men inte exakt förutsägas.

KPA Pension har också låtit undersökningsföretaget Cint AB fråga drygt 1000 personer i hela landet om hur viktigt avgifter är för deras val till pension. Svaren avslöjar stor okunskap. En av tre säger att de inte påverkas av avgifterna när de väljer till pension. Drygt två av fem har aldrig någonsin kontrollerat hur höga avgifter de betalar till sitt pensionsbolag. Allra minst vet de som är mellan 23-35 år och som ska betala avgifter under ytterligare 30-40 år. Här har mer än varannan aldrig kontrollerat avgifterna. Män är något mer intresserade än kvinnor.

 - KPA Pension vill bidra till att informera om hur viktigt det är med låga avgifter. Det ger helt enkelt högre pension. Därför anstränger vi oss att vara sparsamma för att kunna hålla låga avgifter för våra pensionssparare. Dessutom ska vi komma ihåg att många fonder tar betydligt högre avgifter än den traditionella försäkringen och därmed urholkar pensionskapitalet ännu mer, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

 För mer information

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension, tel 08-08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en miljon enskilda kunder och 500 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag 78 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se