Västra Götalandsregionen

Ny entreprenör för Noltorps vårdcentral

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 14:21 CET

Noltorps vårdcentral har under en längre tid haft svårighet att tillgodose invånarna en acceptabel tillgänglighet. Hälso- och sjukvårdsnämnden i MittenÄlvsborg beslutade 2006 att upphandla verksamheten vid Noltorps vårdcentral i Alingsås. Upphandlingen har nu avslutats.

Uppdraget går till Carema primärvård AB som övertar Noltorps vårdcentral fr.o.m. den 1 maj 2007. Carema bedriver sjukvård i ett flertal landsting och finns sedan tidigare etablerade i Västra Götalandsregionen.

Carema kommer att erbjuda utökad tillgänglighet och mer vård till samma kostnad. Noltorps vårdcentral kommer fortsättningsvis att hålla öppet 51 timmar i veckan, erbjuda bättre telefonservice och möjlighet att boka tid via internet. Verksamheten omfattar distriktsläkar- och distriktssköterskeverksamhet. Vårdcentralen kommer även att ha specialistsjuksköterskor inom områdena diabetes, hjärt/kärl, astma samt psykisk ohälsa. Även en s.k. livsstilsmottagning med dietist kommer att finnas. Vid vårdcentralen ska även finnas en barnavårdscentral. För att bättre möta den psykiska ohälsan erbjuder den nya verksamheten en utökad tillgänglighet till både psykolog/psykoterapeut och psykiatrisjuksköterska.

I vårdcentralens uppdrag ingår även att ansvara för läkarinsatserna i den kommunala hemsjukvården. Vårdcentralen ska även fortsättningsvis samverka med primärvårdens rehabiliteringsverksamhet i Alingsås liksom med primärvårdens specialistresurser inom barnhälsovården. Entreprenören ska också medverka i kommunens folkhälsoarbete.

Kontaktperson: Planeringsledare Anders Thorstensson, 033-17 48 12