SWEDMA

Ny EU-förordning slår undan benen på modernt företagande

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2011 15:14 CET

Intresseorganisationen för direktmarknadsföring, SWEDMA, samlar nu företrädare och representanter för ett antal större branscher, och blåser till strid mot ett förslag till ny EU-lag som man betraktar som helt utan verklighetsförankring.

EU-kommissionären Viviane Reding kan vara på väg in i historieböckerna, om än på tvivelaktiga grunder, menar Eva-Lotta Laurin, vd för SWEDMA. Får Reding som hon vill kommer den nya dataskyddsförordning hon ansvarar för att bli tvingande lag i hela EU. Med den vällovliga men missriktade avsikten att skapa ett enhetligt skydd – oavsett hur det ser ut i dag i respektive land – kan den nya lagen i ett svep göra det omöjligt för svenska företag att spara information om sin försäljning eller att ens lagra en adress till en kund – i praktiken en omöjlig sits.

– Tänk dig att du har ett kundregister med kanske 1 000, 100 000 eller flera miljoner kunder. I dag kan du utan större problem kommunicera med dem eftersom ni redan har en etablerad relation. Du kan ge dem relevanta och intressanta erbjudanden, väl avvägda med den enskilda kundens bästa för ögonen. Går Redings förslag igenom kan du inte fortsätta använda din kunddatabas för att kommunicera merförsäljning, inte utan att först inhämta ett aktivt godkännande från varje enskild kund för varje enskilt tillfälle. Orealistiskt? Ja, förstås, säger Eva-Lotta Laurin, vd för SWEDMA, intresseorganisationen för direktmarknadsföring.

Ur ett direktmarknadsföringsperspektiv innebär den föreslagna lagförändringen stora och, i vissa fall, drastiska skillnader mot dagens situation. Mot bakgrund av dessa skillnader och de konsekvenser de skulle kunna få för dm-branschen är SWEDMA nu i färd med, i såväl egen regi som i samarbete med FEDMA (de europeiska dm-organisationernas paraplyorganisation) att analysera lagförslaget och vidta de åtgärder som krävs för att dm-branschens syn på förslaget ska beaktas i Kommissionens arbete.

– Om förslaget går igenom kan det innebära slutet för ett modernt företagande, där dialogen med kunden ligger i fokus för att skapa relevanta erbjudanden för konsumenterna, avslutar Eva-Lotta Laurin.

Mer information om förslaget till EU-förordning finns att läsa på swedma.se/tag/dataskyddsdirektiv.

För mer information, kontakta:
Eva-Lotta Laurin, vd SWEDMA, 08 534 802 62, eva-lotta.laurin@swedma.se 

SWEDMA är intresseorganisationen för alla som arbetar med direktmarknadsföring och har funnits sedan 1968. Vi arrangerar seminarier, utbildningar, resor, skapar debatter och arbetar med lobbying och GodSed. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direktmarknadsföring efter kriterierna strategi, kreativitet och resultat. Mer info: swedma.se / guldnyckeln.se