Google

Ny europeisk studie från Google avslöjar hur företag använder sociala verktyg för att driva tillväxt

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2012 12:44 CEST

Främsta slutsatserna från studien

Ledande befattningshavare:

 • 71% använder sociala verktyg på jobbet minst en gång i veckan jämfört med 49% av juniora chefer

Tre fjärdedelar säger:

 • Sociala verktyg kommer att förändra hur företagen verkar i framtiden
 • Företag som omfamnar sociala medier kommer att växa snabbare än de som struntar i det
 • När de använt sociala verktyg har dessa gjort användaren mer produktiv

Tillväxtföretag:

 • 81% av tillväxtföretagen som använder sociala verktyg säger att de har hjälpt dem att växa och expandera
 • 80% använder sociala verktyg för att förbättra internt samarbete och för att dela kunskap

15 maj, 2012 – Stockholm:  En ny europeisk studie, framtagen av Millward Brown på uppdrag av Google, visar att användning av sociala verktyg i verksamheten pådrivs av seniora chefer och inte av juniora chefer som många trott. Studien visar att seniora chefer använder sociala verktyg oftare och att nästan tre fjärdedelar (71%) av de tillfrågade använder dem minst en gång i veckan jämfört med hälften (49%) av de mer juniora cheferna.

Studien, som samlade in synpunkter från 2700 chefer i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien och Sverige, satte som mål att visa hur sociala verktyg används i företag.

Tre fjärdedelar (75%) av de seniora cheferna som tillfrågades sa att användandet av sociala verktyg kommer att leda till ändrade affärsstrategier och berättade att de redan har kunnat förbättra följande aspekter av sin verksamhet med hjälp av sociala verktyg:

 • Föra samman idéer och tankar från en geografiskt spridd grupp (79%)
 • Produktivitet (76%)
 • Förmåga att hitta information, människor och kompetens snabbare (72%)

Robin Teigland, docent och forskare vid Center for Strategy and Competitiveness vid Handelshögskolan i Stockholm säger: “Nyckeln till konkurrensfördelar blir allt mer baserad på ett företags förmåga att engagera sig och samarbeta med sina anställda, kunder och andra intressenter i samskapandet av värde. Sociala medier finns i kärnan av denna process då de erbjuder plattformar för utbyte och skapande av kunskap mellan individer oavsett var de befinner sig geografiskt, vilken organisation de tillhör eller till och med vilket språk de talar. Och vi är bara i "slutet av början" när det gäller införandet av sociala medier av företag för samskapande av värde. Vi har fortfarande mycket framför oss då internet-, material- och produktionsteknologier snabbt avancerar framåt och närmar sig varandra.”

Över hela Europa trodde 69% av de tillfrågade att företag som omfamnar sociala verktyg kommer att växa snabbare än de som ignorerar dem, och 45% säger att företag som inte omfamnar sociala verktyg inte kommer att överleva.

Studien fann också att företag med hög tillväxt är mer sannolika att använda sociala verktyg för att främja tillväxt. 81% av anställda på företag med hög tillväxt, som använder sociala verktyg, säger att de har hjälpt företaget att expandera / växa snabbare och 80% har hjälpt till att förbättra hur de anställda samarbetar och delar kunskap. 66% använder sociala verktyg för att öka produktiviteten och 59% för att förbättra affärsresultat såsom försäljning och locka och behålla kunder.

Jesper Ritsmer Stormholt, regionchef för Google Enterprise i Norden, säger: "Ledande chefer har insett att sociala verktyg hjälper människor att samarbeta och dela kunskap på ett sätt som helt enkelt inte var möjligt tidigare. Det ökar också möjligheten att fortare hitta de personer och information som du söker och snabbar upp beslutsprocessen, vilket tillåter företag att bli mer flexibla och konkurrenskraftiga. När fler organisationer expanderar utomlands för ytterligare tillväxt, kommer detta och förmågan att samla kunskap från olika team ha en dramatisk effekt på hur idéer kommer till förverkligande och affärsmässiga utmaningar övervinns."

Studien fann att en tredjedel av de tillfrågade cheferna använder sociala verktyg dagligen för affärsändamål och de främsta anledningarna är:

 • Att hitta personer, information eller expertis snabbare (41%)
 • Samarbete och kunskapsutbyte (37%)
 • Utöka personliga nätverk, bygga professionella relationer, höja profilen och skapa communities (34%)
 • Minska volymen och längden av mejl (31%)

Ledande befattningshavare tror att användningen av sociala verktyg inom organisationen skulle kunna förbättra produktiviteten med 22%, skapa tidsbesparingar på vanliga arbetsuppgifter såsom att läsa och skicka mejl, resa till möten och hitta information med mer än 25% och öka beslutshastigheten med 26%.

Ola Hesselroth, Development Manager och Chief Architect på HL Display, säger: "Genom användandet av Hangouts som ett socialt verktyg för videokonferenser har vi förbättrat kommunikationen i vår geografiskt utspridda organisation både i den linjebaserade organisationen och i våra projekt. Vi har också minskat våra rese- och telefonkostnader och behovet av en fristående videolösning.”


Övrig information

Svensk statistik

I Sverige använder juniora och seniora chefer sociala verktyg ungefär lika mycket

 • I Sverige ser man en mindre variation mellan hur mycket seniora och juniora chefer använder sociala verktyg. Skillnaden är mer tydlig i övriga länder. Exempelvis 23% av de juniora cheferna och 23% av de seniora cheferna använder sociala verktyg dagligen.

Svenska chefer inte lika övertygade som chefer i de övriga länderna

 • Svenska chefer (både juniora och seniora) är mindre säkra på sociala verktygs potential än chefer i de övriga länderna.

Användning av sociala verktyg ökar chansen att bli befordrad

 • Precis som de andra europeiska länderna anser svenska chefer att anställda som använder sociala verktyg ökar sina chanser att bli befordrade

Metodik
Forskningen utfördes av Millward Brown Corporate mellan 24 februari och 14 mars 2012. 2700 chefer deltog i en online-undersökning. Antal intervjuer per land: Frankrike (502), Tyskland (520), Italien (305), Nederländerna (303), Spanien (300), Sverige (250), och Storbritannien (520). Samtliga respondenter arbetade heltid i kontorsbaserade roller och kunde få tillgång till sociala medier i affärssyfte på arbetsplatsen. De valdes ut från organisationer som har minst 50 (om företaget enbart har ett kontor) eller 25 (om organisationen hade flera kontor) anställda.

Om Millward Brown
Millward Brown startades 1973 och är idag en av världens ledande undersökningsföretag och varumärkes- och kommunikationsexperter. Företaget har 78 kontor i 51 länder och är en del av Kantar - information och konsult divisionen av WPP. Millward Brown arbetar med 70 av världens topp 100 globala varumärken. För ytterligare information om Millward Brown: www.millwardbrown.com

Om Google
Google grundades 1998 av Stanford-studenterna Larry Page och Sergey Brin och är idag en av världens mest framgångsrika internetföretag. Googles huvudkontor ligger i Mountain View, Kalifornien. För ytterligare information om Google: www.google.se

För mer information och för att få tillgång till rapporten, kontakta:
Mia Reynolds, JustPR, mia.reynolds@justpr.se, 0708 291724