Utbildningsdepartementet

Ny europeisk studie visar på kulturens ökande roll för ekonomisk utveckling

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 13:04 CET

Vid ministerrådsmötet i Bryssel den 13 november diskuterade ministrarna en ny studie av kulturens ekonomiska och sociala roll i Europa. Studien visar vilken betydelse kultursektorn har för EU: s ekonomi och sektorns potential för att skapa fler jobb i framtiden. Med 5,8 miljoner anställda svarade kultursektorn och relaterade branscher för 2,6 % av EU:s BNP 2005, och har en högre tillväxttakt än ekonomin i övrigt.

- Kulturens ekonomiska roll är underskattad idag, och i diskussionen med mina kollegor framförde jag hur viktigt det är att vi agerar aktivt i EU för att öka våra kunskaper och främja de kulturella näringarna. Jag ser fram emot ett fortsatt aktivt samarbete kring de rekommendationer som lagts fram. Utöver det är det viktigt att verka för att kunskaper om företagande och entreprenörskap blir en integrerad del i de konstnärliga och kreativa utbildningarna och på så sätt stärka kulturarbetarnas möjlighet att själva försörja sig och bidra till kultur och tillväxt.

Det säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar till den oberoende studie, beställd av EU-kommissionen som publicerades den 13 november.

- Den europeiska studien visar att kulturen vid sidan om sin traditionella roll har en allt större ekonomisk betydelse. Regeringen hoppas framöver kunna ta till vara denna utveckling.

Fakta
Studien omfattar förutom de traditionella kulturformerna också branscher som bl.a. film och TV, datorspel, musik, böcker och press samt arkitektur och design. Utöver det har man granskat branscher beroende av kulturellt innehåll, som t.ex. tillverkning av mp3-spelare och musikmobiler. EU-kommissionen menar att studien bekräftar att kulturen och den kreativa sektorn inte är ett marginellt ekonomiskt fenomen. Sektorn skapar arbetstillfällen, bidrar till ekonomisk och social utveckling och tjänar som en kreativ motor för EU: s ekonomier. Enligt EU-kommissionen visar studien att satsningar på kulturen är en sund investering.

Studien visar bl.a. att:
- Kulturen och den kreativa sektorn bidrog till 2.6% av EU: s BNP 2003, vilket överträffar t.ex. mat- och dryckesindustrin.
- Sektorns tillväxt mellan 1999 och 2003 var 12.3% högre Europas ekonomi i övrigt;
- Omsättningen för hela sektorn var mer än 654 miljoner euro år 2003, att jämföra med bildindustrins 271 miljoner euro.
- År 2004 sysselsatte sektorn 5,8 miljoner människor, vilket motsvarar 3,1 % av den totala arbetande befolkningen i EU.
- När sysselsättningen i EU-länderna gick ned under 2002-2004 ökade sysselsättningen i den kreativa sektorn med 1,85 %.

Studien visar också att kulturen och den kreativa sektorn har indirekta kopplingar till innovation och utveckling inom tekniksektorn, samt inte minst till regional och lokal utveckling.


Kontakt:
Maria Dupont
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91
maria.dupont@educult.ministry.se


-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs hela studien (http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html)