Trio AB

Ny expansionsorder för Trio Mobile Office

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 12:59 CEST

Trio har fått en beställning på kapacitetsutbyggnad från en mobiloperatörskund. Ordervärdet uppgår till cirka 1,9 MSEK.

”Operatörerna fortsätter att uppgradera sina plattformar för att möta den starka tillväxten i antal företag som abonnerar på mobila kontorstjänster”, säger Björn Svennesson, divisionschef för Mobile Office. ”Tillväxtpotentialen fortsätter att vara mycket stark inom detta område.”


För ytterligare information kontakta:
Björn Svennesson, divisionschef Mobile Office Division, 08-457 30 37
Anders Leideman, VD Trio, 08-457 30 00


Om Trio:
Trio utvecklar system för företagstelefoni som ökar den interna effektiviteten, förbättrar kundservicen och ökar kontrollen över telefonikostnaderna. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två operativa divisioner: Mobile Office Division och Enterprise Division. Mobile Office Division tillhandahåller produkter inom Trio Mobile Office som erbjuder en fullständig eller successiv övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Bland kunderna märks flera ledande mobiloperatörer. Enterprise Division arbetar med integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering inom produktområdet Trio Present, samt lösningar för kundtjänstsystem inom produktområdet Trio Agent. Integrerad telefoni innebär att fast-, mobil- och IP-telefoni knyts ihop till ett enda virtuellt telefonisystem. Kundtjänstsystemet innefattar flexibla call- och contactcenter, interaktiva talsvarssystem som bank-på-telefon och taligenkänning. Cirka 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com