Stockholms Läns Landsting

Ny expertgrupp ska ge läkarna stöd vid sjukskrivningar (s)

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 11:41 CET

När sjukskrivningarna ökar så ökar också trycket på länets läkare. I en nyligen publicerad undersökning från Familjemedicinska institutet har husläkarna angett att problem kring sjukskrivning är den mest negativt påverkande arbetsmiljöfaktorn. Många läkare efterlyser därför mer stöd och riktlinjer för bedömningar av sjukskrivningar.

Därför beslutar Hälso- och sjukvårdsutskott (HSU) idag om ett fördjupat samarbete mellan Stockholms läns landsting och Försäkringskassan. Som ett första steg kommer riktlinjer att utarbetas och en försäkringsmedicinsk expertgrupp kommer att bildas.
Den gemensamma expertgruppen ska ha till huvuduppgift att ge stöd till sjukskrivande läkare genom att utfärda medicinska underlag för bedömning av sjukpenning och rehabilitering. Gruppen föreslås bestå av professionella företrädare för olika specialiteter och slag av vårdgivare samt försäkringsläkare. I arbetet ska representanterna företräda sitt kompetensområde och inte sin organisation eller verksamhet.

– Sjukskrivningarna ökar och därmed trycket på läkarna. Dessutom har ju läkarnas ansvar diskuterats. Därför känns det viktigt att vi kan öka stödet till dessa läkare som förväntas göra svåra bedömningar om enskilda individers arbetskapacitet, säger Peter Andersson (s) gruppledare i HSU.

För mer information, kontakta pressekreterare Elin Almqvist (s), 070-737 41 69.