Fortum Sverige AB

Ny fångstanordning för lax och öring i Forshaga helt unik i Europa

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2012 09:48 CEST

Fortums nya fångstanordning vid Forshaga kraftverk är helt automatiserad. Nu kan fisken på egen hand vandra upp i fisktrappan och landa i ett vattenfyllt lutande rör som skickar dem till förvaringsbassängen inne i stationen. Det är bra både för fisken och personalen.

Varje år sätter  på Fortum ut smolt, som är utvandringsfärdiga ungar av lax och öring, i Klarälven och Vänern. Avelsfisken fångas vid Forshaga kraftverk och lax och öring av Klarälvsstam transporteras sedan högre upp i Klarälven till områden där den kan reproducera sig naturligt.

- Att helt automatisera fångstmomentet är bra både för fisk och personal.  Lösningen är ovanlig och vi är förmodligen ensamma om den här typen av anordning i Europa.  Fortum har, utöver avels- och smoltutsättningsverksamheten, ett ansvar för att se till att fisken som kommer till Forshaga får bästa möjliga förutsättningar att nå sina lekområden uppströms våra kraftverk i Klarälven, säger Marco Blixt, ansvarig för fiskefrågor inom Fortum Power.

Hur fiskväg och fiskfälla skall vara utformade regleras i vattendomen för Forshaga kraftverk från 1991. Inom ramen för villkoren i domen fick Fortum under början av året tillsynsmyndighetens godkännande att påbörja projektet vid kraftverkets avelsstation. Målet har varit att bättre anpassa fångstanordningen till djurskyddslagstiftningens krav på hantering av fisk och att förbättra arbetsmiljön för personalen på avelsstationen. Dessutom kommer man att kunna fånga stigande fisk på ett effektivt sätt även vid väldigt höga flöden i älven.

- Vi har samarbetat med Länsstyrelsen i Norrbotten och Stefan Stridsman där som har stor kunskap om och erfarenhet av fiskvägar bland annat från sin tid på Fiskeriverkets utredningskontor I Luleå. Det var ursprungligen Fortums verksamhetsledare för Forshaga avelsfiske, Klaus Jarmuszewski, som kläckte idén till den nya fångstanordningen, men det är Stefan som hjälpt oss med de tekniska utmaningarna och bidragit till att projektet nu har blivit verklighet, berättar Tomas Utter som är projektledare inom Fortum Power.

Från att tidigare ha blivit infångade i en fälla och sedan, genom en ganska omfattande manuell hantering, åkt hiss för att hamna i avelsbassängen, kan nu fisken helt på egen hand vandra upp i fisktrappan för att automatiskt genom en s k "falsk fördämning" landa i ett vattenfyllt lutande rör som skickar dem till förvaringsbassängen inne i stationen. Stressen blir minimal för fisken och personalen kan via dataskärmen på fiskodlingen åtta mil bort övervaka hur många fiskar som fångas. Detta sker genom en installerad fiskräknare tillsammans med ett antal övervakningskameror monterade både över och under vattenytan.

Marco Blixt,
Ansvarig för fiskefrågor inom Fortum Power Tel: 070-3691222 E-post: marco.blixt@fortum.com

Jens Bjöörn
, kommunikationschef i Sverige för Fortum Power mobil: 070-2984125

Om Fortum:
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  


Ytterligare information: www.fortum.com