Calidris förlag

Ny fackbok sätter fokus på intraprenören – företagets kreativa stjärna

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2017 11:54 CEST

- En ledares största utmaning är att våga tillåta de mest kreativa medarbetarnas att driva innovation och att se misslyckanden som en del av utvecklingsprocessen, menar Birgitte Stjärne, författare till boken Intraprenören – Nyckeln till innovation som släpps den 5 april.

Vad gör vissa företag mer innovativa och framgångsrika än konkurrenterna? Enligt forskning beror det på hur man använder sig av sina mest kreativa medarbetare, intraprenörerna, de som driver utveckling och förändring. Deras egenskaper och starka drivkrafter gör dem unika och det krävs särskilda förutsättningar för att de ska lyckas. Men när allt fungerar som bäst skapar de innovationer som kan bli otroligt framgångsrika. Det handlar både om att skapa strukturer och en kultur som gynnar innovation och ökad kunskap om hur man hittar och stödjer verksamhetens intraprenörer.

- Som omedveten intraprenör drev jag utveckling och förändring under tjugo år. En del projekt blev mycket framgångsrika och andra mindre bra. I efterhand insåg jag hur framgångsrik innovation bygger på att vissa förutsättningar finns på plats.I boken beskriver jag forskning och mina och andra intraprenörers erfarenheter av hur man skapar och behåller innovationskraft i verksamheten, berättar Birgitte.

Vad är då skillnaden mellan intraprenör och entreprenör?
Så här beskriver Birgitte det i boken:

”Det är lätt att se många likheter mellan intraprenörers och entreprenörers personligheter. Inte minst liknar de varandra när det gäller att se nya möjligheter, nyfiket utforska omvärlden och deras mod att ta vissa risker. Men de skiljer sig även åt på väsentliga punkter […] Till exempel kännetecknas både intraprenörer och entreprenörer av passion, viljestyrka, envishet och mod. Däremot kan egenskaper som prestigelöshet, lyhördhet och tålamod vara helt nödvändiga för intraprenörer men de finns endast i varierande grad hos entreprenörer. Det beror till stor del på vilken miljö som personerna befinner sig i.”

Mer om författaren:
Birgitte Stjärne är ekonom, intraprenör, förändringsledare och bollplank/coach till företagsledningar och chefer. Med utveckling i fokus skapar hon förutsättningar för intraprenörskap och för att ”få medarbetare att blomstra” på arbetsplatsen. I mer än tjugo år har Birgitte arbetat som chef och intraprenör med att leda och driva innovation och förändring i företag. Som föreläsare och rådgivare delar Birgitte med sig av sin breda kunskap om hur intraprenören driver utveckling i sin roll som anställd och hur dennes motivation och drivkrafter påverka omgivningen.

Mer om boken:
Boken Intraprenören – Nyckeln till innovation ger dig som läsare en ökad förståelse för hur de mest kreativa och drivande medarbetarna fungerar, och hur deras komplexa egenskaper påverkar omgivningen. Här samlas fakta och analyser samt erfarenheten av vad som kan främja respektive hämma innovation i företag och organisationer.

Läs mer här:
http://intercatalyst.se/

Kontakt:
För mer information kontakta:

Marthina Elmqvist
marthina@elmqvist.org
0708-929594

och för recensionsexemplar, var vänlig kontakta:
Jimmy Sjökvist
jimmy.sjokvist@vulkan.se
073-6894122