Skogssällskapet

Ny fältchef och fastighetschef vässar skogsförvaltningen och investeringsstödet i Baltikum

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 12:19 CEST

Iveta Desaine, som jobbat som skogsförvaltare för Skogssällskapet i Lettland sedan 2010, blir nu fältchef i landet. Samtidigt blir Maris Sloka ansvarig för inköp, försäljning och byten av Skogssällskapets och kunders fastigheter i de tre baltiska länderna.

Iveta Desaine kommer som fältchef att ansvara för den operativa verksamheten och driva vidareutvecklingen av Skogssällskapets förvaltningstjänster i Lettland. Skogsförvaltning utifrån kundens mål är, precis som i Sverige, huvudtjänsten.

– Den största utmaningen för oss är att hjälpa varje kund att nå sina personliga mål. Jag tror inte på en sanning i skogsskötseln, så därför är rak och ärlig kommunikation med kunden jätteviktigt, säger Iveta.

Skogssällskapet äger 13 500 hektar mark i Baltikum, den absoluta merparten ligger i Lettland och är klassad som skogsmark. Den jordbruksmark som Skogssällskapet sedan tidigare äger är på väg att avyttras, något som Maris Sloka kommer att arbeta med.

– Vi kommer att sälja 2 500 hektar jordbruksmark i östra Lettland, vilket är i stort sett hela vårt innehav av jordbruksmark i landet, och istället investera i mer skogsmark, berättar Mats Magnusson, en av de ansvariga för Skogssällskapets fastigheter i Baltikum.

– Iveta och Maris är stora tillgångar för verksamheten i Baltikum, och med de här förändringarna får vi möjlighet att utveckla förvaltningsverksamheten i Lettland och fastighetstjänsterna i hela Baltikum, säger Per Bergenheim, VD för Skogssällskapets Baltikumbolag.

Skogssällskapet har funnits i Baltikum i 15 år, och under den perioden har mycket hunnit hända. Obrukad mark har satts i produktion, bidrag från EU har införts – och avskaffats. Skötsel och förädling av skog fortsätter att vara Skogssällskapets fokus i de baltiska länderna, med målet en hållbar utveckling av skog och mark.

– Skogssällskapet finns i Baltikum för att bidra positivt till skogssektorn och till samhällena vi verkar i. Genom att skapa lönsamma affärer bidrar vi till att skogsmark blir mer värdefull, och träden vi planterar kommer i framtiden att producera råvara till ländernas industrier. Vi skapar arbetstillfällen och vi bidrar till kunskapsutveckling om skog och naturvård. Och vi bejakar en biologisk mångfald i skogen – där det är spännande att se att arter som är sällsynta och hotade i Sverige i vissa fall finns i mycket större mängd i Baltikum, säger Mats Magnusson.

Mer att läsa:

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Finland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor. 

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 15 miljoner kronor till forskning och utveckling.