Sara Schesny utbildning

Ny färdriktning för legitimerad lärare

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 12:55 CET

Sara Schesny blev tvungen att sluta som lärare, startade eget och förser nu mattelärare runt om i landet med nytt material.

Under sina år i skolan sökte Sara utan framgång efter ett bra problemlösningsmaterial i matematik för högstadiet. Det extramaterial som fanns var riktat till de starka eleverna, medan de svaga skulle mängdträna rutinuppgifter. Sara började då samla på sig uppgifter och utvecklade ett eget arbetssätt där problemlösning och kommunikation blev ett stående inslag i matteundervisningen. Det visade sig vara ett vinnande koncept! Eleverna blev allt säkrare på problemlösning och när de nationella proven kom i nian, gav det kontinuerliga arbetet med problemlösning resultat. Eleverna hade fått verktyg för att lösa många olika typer av uppgifter. Även till den muntliga delen var de förberedda eftersom de kontinuerligt ”pratat matte” på lektionerna.

Nu hoppas Sara kunna hjälpa kollegor som vill utveckla sin undervisning men känner att tiden rinner ifrån dem.

- Alla förändringar inom skolans värld de senaste åren har inneburit många nya arbetsuppgifter för lärarna. Listan kan göras hur lång som helst, säger Sara.

I oktober 2012 slutade Sara sin lärarbana och sedan december 2012 driver Sara ett enmansföretag, som tillhandahåller nya, uppdaterade produkter och tjänster för undervisande lärare i matte och NO på högstadiet. Den första produkten som nått marknaden är ett problemlösningsmaterial i matte, just ett sådant som Sara saknade under sin lärargärning.

- Jag fick en förlossningsskada när jag födde mitt första barn och den gjorde det till slut omöjligt att stå i klassrummet, berättar Sara. Men efter drygt elva år i skolan och när jag äntligen fått min lärarlegitimation, ville jag inte lämna skolans värld helt och hållet. I stället valde jag att hålla kvar vid något som gav mig mycket nöje och stor stimulans i läraryrket, nämligen utveckling av nya inslag i undervisningen.

- Att vara företagare är nytt för mig, säger Sara Schesny. Det är en helt ny värld som öppnar sig, där jag får lära mig massor av nya saker samtidigt som jag har hela min yrkeserfarenhet i ryggen.


Sara Schesny utbildning har som vision att underlätta lärares arbetsvardag genom att tillhandahålla nytt och uppdaterat material för undervisning och planering.