Elitfönster AB

Ny fingerskarvteknik vid fönstertillverkning

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 14:52 CEST

Svensk fönstertillverkning satsar på nya fönsterkomponenter och genomför stora förändringar i produktionsprocessen. Resurskrävande och tidigare egenproducerade solida ämnen med kvistar och andra defekter, ersätts nu med fingerskarvade lagningsfria ämnen direkt från sågverket. Genom en helt ny fingerskarvteknik och bättre råvaruutnyttjande, uppnår man både effektivitetsvinster och avsevärt förbättrad kvalitet på nyproducerade fönster.

I takt med att kraven på fönsters kvalitet och design stadigt ökar, har det för fönstertillverkarna blivit allt svårare att anskaffa råvaror som klarar de högt ställda kvalitetskraven. Bristen på råvara har drivit fram utvecklingen av en ny högteknologisk fingerskarvteknik som ger en jämnare, högre och lagningsfri kvalitet på ämnet i jämförelse med limmade lameller eller solida ämnen.

Kostnadseffektiv tillverkningsprocess
Satsningen på att integrera fingerskarvade komponenter i tillverkningsprocessen, innebär också att tillverkningen av ämnet förskjuts från fönstertillverkaren till sågverket. Genom detta kan sågverket redan vid sågning bestämma dimensioner och kvaliteér, vilket innebär att betydande kostnads- och effektivitetsvinster uppnås.

Fönstertillverkaren slipper att själv processa sågade brädor och plank, och de kostnader som är förenat med detta. Spillet samt reparations- och inspektionskostnaderna minimeras. Men det handlar också om besparing i manskraft, rationalisering i produktionsprocessen, kortare ledtider i produktionen och minskad lagerhållning.

Idealiskt ämne för fönstertillverkning
Tidigare fingerskarvtekniker innebar att man blandade olika träbitar av uppkapade plank och brädor, utan att där fanns en fortlöpande struktur i träet. Med den nya tekniken, behåller man trästrukturen i fönsterkomponenten genom att kapa bort defekterna i en planka/bräda, limma och föra ihop samma träbitar igen till en stark fingerskarv. Med tekniken frigörs mycket av spänningarna i ämnet, vilket gör det vridstyvare, rakare och mer formstabilt. Ämnet blir mer homogent och praktiskt taget rent från defekter och idealiskt för fönstertillverkning.

Möta konkurrensen från Europa
I övriga Europa används redan fingerskarvade fönsterkomponenter vid tillverkningen. Enligt nordiska bestämmelser för limning av fönsterkomponenter, var det tidigare inte tillåtet med fingerskarvade konstruktioner i fönster. Reglerna är nu ändrade och anpassade till den nya fingerskarvtekniken, dels för att den är avsevärt bättre än tidigare metoder, men också för att svenska tillverkare bättre ska kunna möta den allt tuffare internationella konkurrensen.

Tar bort flaskhalsar i produktionen
Elitfönster AB i Vetlanda blir den första fönstertillverkare i Sverige att integrera fingerskarvade fönsterkomponenter i produktionen. Med start hösten 2003 är målsättningen att under hösten 2004 helt ersätta tidigare använda komponenter, med fingerskarvade fönsterkomponenter direkt från Stora Enso Timber´s nya ämnesfabrik i Ala.

- Vinsterna med införandet av fingerskarvade komponenter är många. Förutom de kvalitetsmässiga fördelarna och i slutändan ett ännu bättre fönster, får vi bort flaskhalsar i produktionen t.ex spackling och kapning. Detta betyder ökad effektivitet, en jämnare produktion och ett bättre ämne, säger Cay Strandén platschef på Elitfönster i Vetlanda.

Förbättrad arbetsmiljö
En annan aspekt i sammanhanget är arbetsmiljön. Användandet av fingerskarvat ämne betyder att de mest personalkrävande och monotona arbetsuppgifterna, där förekomsten av arbetsskador och sjukdomar är vanligast, försvinner i produktionen.

- Spacklingsarbetet är oerhört personalkrävande, samtidigt som det är svårt att få in folk på dessa jobb. Det är en flaskhals och innebär också en risk vid produktionsökningar. Genom att omplacera personal till andra arbetsuppgifter, minskar våra produktionskostnader samtidigt som vi får en bättre arbetsmiljö, säger Strandén.

Fingerskarvade komponenter är sedan länge accepterat i Europa. Sverige är sena och mycket talar för att fönstertillverkarna bör ändra produktionsmönster, för att möta den analkande internationella konkurrensen. Om andra svenska tillverkare kommer att följa efter återstår att se.

Om fingerskarvat:

Bättre, jämnare och lagningsfri kvalitet
Defekter i träet som t ex kvistar och sprickor minimieras
Konstruktionen blir vridstyvare och förbättrar formstabiliteten
Råvaran utnyttjas bättre och man sparar miljön
Tunga och montona arbeten försvinner i fabriken
Bättre grund för färgbeläggning

Enligt nordiska regler har fingerskarvade komponenter tidigare inte varit tillåtna i Sverige vid fönstertillverkning. Reglerna är nu ändrade och anpassade till övriga Europa.

Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=27838

För ytterligare information, kontakta:
Cay Strandén, Platschef Vetlanda
Elitfönster AB
Tel. 0383-763484
e-post: cay.stranden@elitfonster.se
http://www.elitfonster.se

Jörgen Hermansson, Business Area Manager, Window
Stora Enso Timber
Tel. 023-782705
jorgen.hermansson@storaenso.com
http://www.storaenso.com