Nyköpings kommun

Ny fixartjänst för ökad service till äldre

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 09:47 CEST

Från augusti 2007 erbjuder Nyköpings kommun Fixar-Maltes tjänster till äldre som behöver praktisk hjälp hemma. Exempelvis kan man få hjälp med att sätta upp gardiner eller byta proppar och glödlampor.

– Vi vill ge en extra service till våra äldre, utöver vad som erbjuds inom hemtjänst. Pensionärsorganisationer liksom enskilda personer har efterfrågat en fixartjänst och det känns värdefullt att vi nu kan erbjuda det, säger Anne-Marie Wigertz, ordförande i Äldre och handikappnämnden.

Kostnadsfria tjänster

Tjänsten är till för personer över 75 år som bor i eget boende i Nyköpings kommun. Tider bokas direkt med Fixar-Malte, via telefon eller e-post. Fixar-Maltes tjänster är kostnadsfria men kunderna står själva för eventuella materialkostnader. Till en början erbjuds tjänsten på prov under ett års tid. Därefter kommer den att utvärderas och eventuellt permanentas.

Förhindra fallskador

Att minska antalet fallskador i hemmen är det övergripande syftet med fixartjänsten. Det är vanligt att äldre halkar och ramlar hemma. Många fall leder till höftfrakturer som orsakar stort personligt lidande och innebär höga kostnader för landsting och kommuner.

– Med enkla medel som bra belysning i bostaden eller mattor med halkskydd under kan antalet fallskador i hemmen minskas, säger Anne-Marie Wigertz. En fixartjänst ökar tryggheten att kunna bo kvar hemma.

Gör inte hemtjänstens uppgifter

Fixar-Malte kan hjälpa till med praktiska, enklare uppgifter t ex sätta upp gardiner/lampor, byta proppar/glödlampor, flytta trädgårds – och balkongmöbler för säsongen eller lägga halkskydd
under mattor. Däremot utförs inte uppgifter som kräver specialkompetens inom t ex el eller VVS,
uppgifter som är fastighetsägarens ansvar t ex underhåll och trädgårdsskötsel eller hemtjänstens
uppgifter t ex städning, inköp och hjälp vid måltider.

Under hösten 2007 startar Samhall AB i Nyköping en kostnadsfri fixartjänst för sina kunder.
Fixar-Maltes tjänster är därför främst till för personer som inte är kunder hos Samhall AB.

www.nykoping.se finns mer information om Fixar-Malte. Informationsblad delas ut på olika
platser bl a i Stadshusets entréhall och på Pensionärernas Hus i Nyköping.

För ytterligare information
Anne-Marie Wigertz, ordförande Äldre- och handikappnämnden,
Nyköpings kommun, tfn 0155 - 24 85 40

Solveig Stenfeldt, områdeschef Vård & Omsorg,
Nyköpings kommun, tfn 0155 - 45 77 40