Livsmedelsverket

Ny förordning för rökaromer till livsmedel

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 15:41 CET

Rökaromer ska säkerhetsbedömas av EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Sedan 26 november gäller en ny förordning om rökaromer, 2065/2003. Rökaromer framställs av s.k. primärprodukter (se artikel 3 i förordningen). Dessa måste säkerhetsbedömas av EFSA enligt den nya förordningen. Förordningen tar också upp bestämmelser om vilka träslag som får användas, samt villkoren för framställning av primärprodukter.
Produkterna ska dessutom kunna spåras bakåt i livsmedelskedjan.

Positivlista
När EFSA har gjort sin säkerhetsbedömning ska EU-kommissionen upprätta en positivlista. Listan ska omfatta tydliga beskrivningar av primärprodukterna, villkoren för användning av dessa, samt datum från och med vilket godkännandena gäller.

Övergångstid
Under en övergångstid fram till 16 juni 2005 gäller nationella bestämmelser.

Förordning 2065/2003 (pdf)
SLVFS 1993:34

Ytterligare upplysningar:
Carmina Ionescu, byrådirektör: 018-17 56 01