Kulturdepartementet

Ny förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 17:17 CEST

Regeringen har idag beslutat om en ny förordning om bidrag till värdefulla kulturmiljöer.

Förordningen är resultatet av en översyn av kulturmiljövårdsbidraget och syftar till att de nya kulturpolitiska målen ska få genomslag i kulturmiljöarbetet, samt att bidragsgivningen inom området ska utvecklas med samhällsutvecklingen. Förordningen innebär, förutom en generell modernisering, att större fokus läggs på bl.a. tillgängliggörande, bättre kunskapsunderlag och ökad helhetssyn.

Bidrag får lämnas till vård av värdefulla kulturmiljöer, tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer, framtagande av kunskapsunderlag, arkeologisk undersökning vid bostadsbyggande samt arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag. Riksantikvarieämbetet fördelar medel enligt förordningen. Ansökan om bidrag ges in till länsstyrelsen.

Förordningen träder ikraft 1 januari 2011.Kontakt:
Sara Bengtsson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91

Leif Grundberg
Departementsråd
08-405 32 03