Finansdepartementet

Ny försäkringsrörelselag: Ett första steg mot en reformerad försäkringsmarknad

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 12:36 CEST

Regeringen har beslutat att föreslå en ny försäkringsrörelselag. Förslaget innebär att det skapas ett modernt och väl anpassat regelverk för försäkringsmarknaden. Den nya lagen skapar bland annat förutsättningar för att driva försäkringsrörelse i föreningsform.

- Försäkringar har stor betydelse både för den enskildes ekonomiska trygghet och för samhällets behov av att omfördela risker.  Med den nya lagen genomförs en välbehövlig modernisering av regelverken kring försäkringssektorn. Det lägger grunden för ett större utbud av försäkringar och en bättre utveckling på försäkringsmarknaden, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Den nya lagen innebär bland annat att försäkringsföreningarna kommer att få likartade förutsättningar att driva försäkringsrörelse som försäkringsbolagen. Oavsett i vilken juridisk form ett företag drivs ska det mötas av väl avvägda regler och ett gott företagsklimat.

- Det här är det första stora steget i ett reformarbete som regeringen driver för att skapa ett modernt regelverk för försäkringsmarknaden och anpassa de svenska reglerna till EU:s regler. Det kommer att skapa en bättre riskhantering i försäkringssektorn, men också ge ett förbättrat skydd för konsumenterna, säger Mats Odell.

Nästa steg är att genomföra det nya EU-solvensregelverket för att skydda försäkrings- och förmånstagarna och öka stabiliteten på marknaden. I ett tredje och sista steg ska försäkringstagarnas intressen stärkas. En utredare har därför fått i uppdrag att analysera olika frågor inom livförsäkringsområdet, däribland möjligheten att flytta sitt försäkringssparande.

Den nya försäkringsrörelselagen föreslås träda i kraft den 1 april 2011.


Vad händer den 1 april 2011 och därefter?
- De tillstånd (koncessioner och stadfästelser) för försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som gäller vid den nya lagens ikraftträdande ska fortsätta att gälla.
- På första ordinarie stämma efter den 1 april 2011 ska bolagsordningen i ett försäkringsaktiebolag och ett ömsesidigt försäkringsbolag ändras så att den stämmer överens med den nya försäkringsrörelselagens krav.
- Tidigare beslutade undantag från bestämmelser i den gamla försäkringsrörelselagen som givits mindre ömsesidiga försäkringsbolag ska avse motsvarande bestämmelser i den nya lagen.
- Den nya lagen ska tillämpas på nya försäkringsföreningar som etableras efter att lagen trätt i kraft.
- Försäkringsföreningar som är verksamma när lagen träder i kraft ska före utgången av år 2014 ansöka om tillstånd enligt den nya lagen. Till dess att tillståndsfrågan prövats slutligt ska föreningen fortsätta driva verksamheten och även i övrigt omfattas av bestämmelserna i lagen om understödsföreningar med stöd av registreringen enligt den lagen.
- Försäkringsföreningarna har möjlighet att söka dispens från bestämmelserna i den nya lagen enligt de dispensmöjligheter som föreslås.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Gabriella Johansson, ämnesråd
Enheten för försäkring och redovisning
08-405 15 06