Sigtuna kommun

Ny förskola byggs i Sigtuna

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 12:07 CET

Behovet av förskoleplatser är stort i Sigtuna kommun. Därför föreslår kommunledningen att det ska byggas en helt ny förskola i bostadsområdet Til i Sigtuna. Förskolan ska fullt utbyggd ha kapacitet för mellan 100 och 125 barn. Investering är beräknad till närmare 20 miljoner kr.

- Det är glädjande så många barnfamiljer väljer att bo i Sigtuna kommun och att barnafödandet är högt. Vi har nu under lång tid klarat förskolegarantin, vilket innebär att alla ska erbjudas en förskoleplats inom kommunen senast fyra månader efter att en plats sökts. Ska vi klara det även i framtiden så krävs det att vi gör ytterligare investeringar, säger Anders Johansson ( S) kommunalråd i Sigtuna kommun
Ärendet om en ny förskola tas upp på Kommunstyrelsens möte nu på måndag den 7 december. Kommunledningen kommer då att besluta om att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för en ny förskola i bostadsområdet Til.

90 procent av alla barn i kommunen går i dag i kommunal eller fristående förskola och i Sigtuna stad är siffran nära 100 procent. På grund av högt barnafödande och stark inflyttning av framförallt barnfamiljer räknar kommunledningen med att det kommer det att krävas fler förskoleplatser framöver.

Helt nyligen invigdes en ny förskola för 85 barn på Ärlingeheden i Märsta och just nu byggs även en förskola för cirka 100 barn i Rosersberg. Hösten 2010 flyttar Aluddens förskola till nyrenoverade lokaler i Hällsboskolans område och i Skepptuna planeras en ombyggnad för att möte det ökade behovet av förskoleplatser. Investering för förskolan i Skepptuna är beräknad till 1200 tkr och ska öka kapaciteten med upp till 8 förskoleplatser.
- Bra förskolor för alla som behöver ska även fortsättningsvis vara regel i Sigtuna kommun, säger Gun Eriksson (S) skolkommunalråd i Sigtuna kommun.

För ytterligare information:
Anders Johansson (S), kommunalråd 0736 33 87 85
Gun Eriksson (S), skolkommunalråd 070250 74 20
Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun 073661 35 59