Södertälje kommun

Ny förskollärarutbildning på Campus Telge

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 11:25 CEST

Behovet av fler utbildade förskollärare är stort i Södertälje kommun. För att möta behovet startas en ny förskollärarutbildning på Campus Telge, i samarbete med Mälardalens högskola.

Det finns 900 anställda i kommunens förskolor. En tredjedel av pedagogerna som jobbar i barngrupper har förskoleutbildning. Resterande har en barnskötarutbildning eller annan utbildning.

Länsstyrelsen i Stockholms län skriver i sin arbetsmarknadsprognos att efterfrågan på förskollärare väntas öka i Stockholmsregionen och gapet mellan tillgång och efterfrågan kan komma att uppgå till 4000 personer fram till år 2020. Krav på lärarlegitimation har införts för samtliga lärare inklusive förskollärare.

Det finns därmed goda möjligheter att få anställning efter avslutad utbildning. Under förra året anställde Södertälje kommun 48 nya förskollärare och under första halvåret i år anställdes 28 förskollärare. Ännu fler skulle kunna anställas om det fanns fler utbildade förskollärare.

Förskollärarutbildningen på Campus Telge startar vårterminen 2013 och ges på distans i samarbete med Mälardalens högskola. Utbildningen har 20 platser. Mer information finns på www.campustelge.se.

 Sista ansökningsdag är den 15 oktober.

 Mer information:

Eva Helén, Projektledare Campus Telge, 08-523 037 57, eva.helen@sodertalje.se

Inger Fransson, verksamhetschef förskolan, 08-523 062 82, inger.fransson@sodertalje.se

Angelica Vallgren, PR och pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se

Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där tätort möter land, där motorvägar korsar järnväg och där världsomspännande bolag möter småföretagare. En rapport från Handelshögskolan i Göteborg rankar Södertälje som den region med bäst förutsättningar för företagande och ekonomisk tillväxt, just tack vare att staden är som den är.