Healthy Cities

Ny förstudie Svenska Healthy Cities nätverket, Ingvar Nilsson Anders Wadeskog. Samhällskostnader utfirån bostadsområde ej individer.

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 15:27 CET


Om de stora kostnadernas osynlighet och de kortsiktigt goda beslutens långsiktiga ineffektivitet. Förstudien ställer frågan. Går det att beskriva samhällskostnader med bostadsområden/stadsdelar och befolkningens situation som utgångspunkt?

Nationalekonomerna
Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har på uppdrag av Nationella Healthy Cities
nätverket har gjort en förstudie i sju kommuner med sju stadsdelar. Åtta av nätverkets medlemmar; Borås, Västra Götalandsregionen, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad,
Linköping, Malmö, samt Uppsala har deltagit i förstudien.

Unikt
för förstudien är att man har fokuserat på att beskriva samhällskostnaderna för ett utanförskap utifrån
ett bostadsområde istället för utifrån ett individperspektiv. Exempel på frågor
som ställts är hur stora kostnader det innebär för stadsdelen om arbetslösheten
i ett område fortsätter att utvecklas i negativ riktning. I rapporten har
ambitionen varit att försöka beskriva mekanismer på stadsdelsnivå och stad i
socioekonomiska termer.

Vilka slutsatser kan dras av de bilder som tonar fram, och vad behöver
göras? Kan de enorma kostnaderna påverkas och om så är fallet kan
vinsterna rentutav komma till nytta i andra delar av samhällsekonomin.

NationellaHealthy Cities-nätverket WHO:s svenska nätverk, består av 18 svenska kommuner
och regioner med ett befolkningsunderlag på ca.3 miljoner.  Tillsammans vill vi förbättra hållbarheten genom
ett systematiskt arbete med befolkningens hälsa och välmående.
Vi
gör det genom att visa på vad som fungerar i kommuner och regioner. Vårt arbete
genomsyras av att människans villkor och jämlikhet finns i centrum för all
fysisk och social planering.

 För mer information om  förstudien kontakta: Ingvar Nilsson nationalekonom  i.nilsson@seeab.se

 För mer information om förstudien/nätverket  kontakta Kerstin Månsson Koordinator NHC  kerstin.mansson@helsingborg.se 

För kontakt med deltagande städer och region:

 susanne.carlsson@boras.se  JanWilly.Andersson@linkoping.se  eva.renhammar@malmo.se

 jenny.mentzer@karlstad.se  asa.fichtel@uppsala.se

 birgitta.brannstrom.forss@kristianstad.se  maria.gabel@vgregion.se