Fondbolagens förening

Ny fondreglering öppnar för ett bredare spektrum av fonder (AIFM-direktivet)

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 12:10 CEST

AIF-förvaltarutredningen har i dag överlämnat sitt förslag till ny reglering av förvaltare av alternativa investeringsfonder. Det innebär att även andra fondförvaltare än fondbolag kommer att omfattas av krav på tillstånd och stå under Finansinspektionens tillsyn.

Genom de förslag som lämnas genomförs EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder. De senare regleras i stället i det så kallade UCITS-direktivet.

De fonder som berörs är till exempel specialfonder, hedgefonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder. Många förvaltare av sådana fonder lyder i dag inte under någon finansiell reglering och det finns således inga krav på tillstånd eller att de ska stå under tillsyn. Fondbolag som i dag förvaltar specialfonder kommer enligt den nya regleringen att behöva ett särskilt tillstånd för detta. Värdepappersbolag som förvaltar specialfonder kommer dock inte att ha möjlighet att fortsätta med den verksamheten eftersom värdepappersbolagstillståndet inte går att kombinera med AIF-förvaltartillståndet.

”Det nya regelverk som nu föreslås innebär både möjligheter och utmaningar. För de aktörer som i dag inte omfattas av någon motsvarande reglering blir det en utmaning att anpassa verksamheten till de nya kraven. Fondbolagen, å andra sidan, är redan i dag föremål för omfattande reglering och uppfyller motsvarande högt ställda krav på verksamheten, så för dem blir omställningen inte lika stor ”, säger Fondbolagens förenings chefsjurist Helene Wall, som också har suttit med som sakkunnig i utredningen.

Med stöd av AIF-förvaltartillståndet kommer fondbolag att kunna förvalta ett betydligt bredare spektrum av fonder än vad som är möjligt i dag. Det blir också möjligt att exportera fonderna, eftersom direktivet ger en rätt att marknadsföra dem i alla länder inom EES. Den svenska fondmarknaden kommer att förändras genom att nya aktörer regleras av fondlagstiftning. Sannolikt kommer också fler utländska aktörer att verka här. Fondbranschen står således inför stora utmaningar, men även inför nya affärsmöjligheter.

Fakta:

Värdepappersfonder: ”Vanliga fonder” tänkta för konsumenter som regleras enligt UCITS-direktivet och får säljas fritt i Europa.

Övriga fonder: Alternativa investeringsfonder är alla andra typer av fonder och med det nya direktivet ska de nu få säljas fritt i Europa till professionella investerare.

Utredningens förslag finns att läsa här: www.regeringen.se/sb/d/15680/a/200894

Vid frågor kontakta:

Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening 
08-506 988 02 /  070-624 43 05
helene.wall@fondbolagen.se

 

Åsa Drakenberg, Informationschef
08-506 988 06  /  0707-31 00 69
asa.drakenberg@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar, PwC.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondkollen.se